08:28 ICT Thứ ba, 04/10/2022
  
gam vip

Trang nhất » Giới thiệuGiới thiệu về bệnh viện Đa khoa huyện Đông Triều
Thực hiện Nghị quyết số 46-NQ/TW ngày 23/8/2005 của Bộ Chính trị về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân trong tình hình mới, Nghị quyết số 38/2005/NQ-HĐND tỉnh khoá XI kỳ họp thứ VII ngày 09/12/2005 về quy hoạch phát triển sự nghiệp Y tế Quảng Ninh đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020, Kế hoạch số 663//KH-UBND của UBND huyện Đông Triều ngày 30/8/2006 về công tác bảo vệ và chăm sóc sức khoẻ nhân dân giai đoạn 2006-2010, trong những năm qua chất lượng khám chữa bệnh của Bệnh viện đa khoa huyện Đông Triều đã có bước phát triển mới: Cơ sở vật chất được đầu tư, trình độ chuyên môn của đội ngũ cán bộ được nâng lên đã đảm đương được những kỹ thuật của tuyến điều trị cao hơn. Ngoài nhu cầu khám chữa bệnh cho nhân dân huyện...

GIỚI THIỆU CÁC KHOA
Khối Điều trị lâm sàng (10khoa/phòng)

Nội tổng hợp


Ngoại tổng hợp


Phụ sản


Nhi


Truyền nhiễm


Phẫu thuật-Gây mê-HSCC


Y học cổ truyền


Lk TMH-RHM-Mắt


Khám bệnh


Phòng khám đa khoa Mạo khê

Khối điều trị cận lâm sàng (04khoa/phòng)

Chẩn đoán hình ảnh- thăm dò chức năng


Xét nghiệm


Dược


Chống nhiễm khuẩn


GIỚI THIỆU CÁC PHÒNG BAN

Kế hoạch tổng hợp

Tổ chức hành chính

Tài chính kế toán

Điều dưỡng

CÁC TỔ CHỨC ĐOÀN THỂ
ĐẢNG BỘ
Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện, lãnh đạo nhân dân tiến hành Cách mạng Tháng Tám thành công, lập nên nước Việt Nam dân chủ cộng hoà (nay là nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam), đánh thắng các cuộc chiến tranh xâm lược, xoá bỏ chế độ thực dân phong kiến, hoàn thành sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, tiến hành công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ vững chắc nền độc lập dân tộc.
Hội nghị thành lập
1. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, bước ngoặt quyết định của cách mạng Việt Nam.
Từ năm 1858, thực dân Pháp xâm lược Việt Nam, từng bước thiết lập chế độ thống trị tàn bạo, phản động của chủ nghĩa thực dân trên đất nước ta.
-Về...

Chi bộ 1

Chị bộ 2

Chi bộ 3

Chi bộ 4
CÁC TỔ CHỨC KHÁC

Công đoàn

Đoàn thanh niên

Hội chữ thập đỏ

Hội điều dưỡng
Thông tin

Lịch sử hình thành

Cơ sở vật chất