phu nu, game, game, tin game, game, tin game thu, suc khoe tong hop, gamek, tin game hay, tin game, game viet nam, game, game, game thu viet, chi em phu nu, game, game hay, tin moi, game hay, lam dep, game vui, tin tuc, game, kizi, game hay nhat

03:40 ICT Thứ hai, 30/03/2020
  

Trang nhất » Nhân sự

  • ĐOÀN THANH NIÊN SỞ Y TẾ THĂM VÀ TẶNG QUÀ 5 CHỐT...
  • HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG KHẨU TRANG ĐÚNG CÁCH VÀ HIỆU QUẢ...
  • ĐẢNG ĐỘ TRUNG TÂM Y TẾ THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU THỰC HIỆN...
  • Thông tin thường trực cấp cứu và vân chuyển cấp...
  • TRUNG TÂM Y TẾ THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU TRIỂN KHAI PHÒNG...
trungtamytethixadongtrieu.org.vntrungtamytethixadongtrieu.org.vntrungtamytethixadongtrieu.org.vntrungtamytethixadongtrieu.org.vntrungtamytethixadongtrieu.org.vn


THÔNG TIN NHÂN SỰ TRUNG TÂM Y TẾ THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU

Danh sách Phòng ban

Tìm kiếm
Nhập Họ tên hoặc Mã

Danh sách nhân sự

Phòng ban: Ban giám đốc
STT Họ và tên Chức danh chính Ngày sinh Điện thoại
1 Nguyễn Xuân Tiến Giám đốc 1961 0333870174
2 Nguyễn Kim Lâm Phó giám đốc 1960 0333870483
3 Đoàn Tuấn Anh Phó Giám đốc 1968

Phòng ban: P.Kế hoạch tổng hợp
STT Họ và tên Chức danh chính Ngày sinh Điện thoại
1 Nguyễn Ngọc Nguyên Trưởng phòng 01.09.1964

Phòng ban: P.Tổ chức hành chính
STT Họ và tên Chức danh chính Ngày sinh Điện thoại
1 Đặng Ngọc Cảnh Trưởng phòng 1963
2 Nguyễn Thị Hạnh Phó trưởng phòng

Phòng ban: P.Tài chính kế toán
STT Họ và tên Chức danh chính Ngày sinh Điện thoại
1 Nguyễn Anh Trưởng Trưởng phòng

Phòng ban: P. Điều dưỡng
STT Họ và tên Chức danh chính Ngày sinh Điện thoại
1 Nguyễn Đức Hùng Trưởng phòng 1980

Phòng ban: K.Nội tổng hợp
STT Họ và tên Chức danh chính Ngày sinh Điện thoại
1 Tiên Thị Hoa Phụ trách khoa

Phòng ban: K.Ngoại tổng hợp
STT Họ và tên Chức danh chính Ngày sinh Điện thoại
1 Nguyễn Thế Phương Trưởng khoa 01.05.1981

Phòng ban: K.Phụ sản
STT Họ và tên Chức danh chính Ngày sinh Điện thoại
1 Trần Thị Khay Phó trưởng khoa 1965
2 Nguyễn Thị Thủy Phó trưởng khoa 1972

Phòng ban: K.Nhi
STT Họ và tên Chức danh chính Ngày sinh Điện thoại
1 Vũ Thị Kim Liên Phụ trách khoa 1992

Phòng ban: K.Truyền nhiễm
STT Họ và tên Chức danh chính Ngày sinh Điện thoại
1 Lê Minh Toan Trưởng khoa 1953

Phòng ban: K.PT-GM-HSCC
STT Họ và tên Chức danh chính Ngày sinh Điện thoại
1 Nguyễn Kim Lâm Phụ trách khoa 1960

Phòng ban: K.Y học cổ truyền
STT Họ và tên Chức danh chính Ngày sinh Điện thoại
1 Phạm Đức Hậu Trưởng khoa 02.01.1971

Phòng ban: K.TMH-RHM-Mắt
STT Họ và tên Chức danh chính Ngày sinh Điện thoại
1 Trần Thị Thương Phụ trách khoa

Phòng ban: K.Khám bệnh
STT Họ và tên Chức danh chính Ngày sinh Điện thoại
1 Vũ Thị Miền Phụ trách khoa

Phòng ban: Đa khoa kv Mạo khê
STT Họ và tên Chức danh chính Ngày sinh Điện thoại
1 Nguyễn Thị Hằng Phó trưởng phòng 1967

Phòng ban: K.CĐHA - TDCN
STT Họ và tên Chức danh chính Ngày sinh Điện thoại
1 Đỗ Thị Dung Phụng Trưởng khoa 1972

Phòng ban: K.Xét nghiệm
STT Họ và tên Chức danh chính Ngày sinh Điện thoại
1 Nguyễn Thị Nga Trưởng khoa

Phòng ban: K.Dược
STT Họ và tên Chức danh chính Ngày sinh Điện thoại
1 Nguyễn Thị Biên Phó trưởng khoa 1967

Phòng ban: K.Chống nhiễm khuẩn
STT Họ và tên Chức danh chính Ngày sinh Điện thoại
1 Vũ Thị Thúy Anh Trưởng khoa 1974

Phòng ban: K.Kiểm soát dịch
STT Họ và tên Chức danh chính Ngày sinh Điện thoại
1 Trần Thị Chính Trưởng khoa 1974

Phòng ban: Phòng truyền thông giáo dục sức khỏe
STT Họ và tên Chức danh chính Ngày sinh Điện thoại
1 Nguyễn Văn Thành Phó trưởng phòng 29.08.1980

Phòng ban: Phòng Dân số
STT Họ và tên Chức danh chính Ngày sinh Điện thoại
1 Nguyễn Văn Tuấn Trưởng phòng

 

http://www.xemayvn.co/

http://www.xemayvn.co/2017/08/nhong-sen-dia-nhong-xich.html