Cổng game quốc tế uy tín đông đảo người chơi nhất. Cùng tham gia 1G88 với nhiều game đình đám, uy tín nhất hiện nay.

88Vin nổ hũ
13:36 ICT Thứ sáu, 18/09/2020
  
gam vip


Trang nhất » Nhân sự

  • TRUNG TÂM Y TẾ THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU HƯỞNG ỨNG THÁNG...
  • TRUNG TÂM Y TẾ THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU TRUYỀN THÔNG KẾ...
  • TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG BỆNH SỐT XUẤT...
  • Thông tin thường trực cấp cứu và vân chuyển cấp...
  • TRUNG TÂM Y TẾ THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU THẮT CHẶT AN...
trungtamytethixadongtrieu.org.vntrungtamytethixadongtrieu.org.vntrungtamytethixadongtrieu.org.vntrungtamytethixadongtrieu.org.vntrungtamytethixadongtrieu.org.vn


THÔNG TIN NHÂN SỰ TRUNG TÂM Y TẾ THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU

Danh sách Phòng ban

Tìm kiếm
Nhập Họ tên hoặc Mã

Danh sách nhân sự

Phòng ban: Ban giám đốc
STT Họ và tên Chức danh chính Ngày sinh Điện thoại
1 Nguyễn Xuân Tiến Giám đốc 1961 0333870174
2 Nguyễn Thành Định Phó giám đốc 25.03.1977 02033595188
3 Đoàn Tuấn Anh Phó Giám đốc 1968

Phòng ban: P.Kế hoạch tổng hợp
STT Họ và tên Chức danh chính Ngày sinh Điện thoại
1 Nguyễn Ngọc Nguyên Trưởng phòng 01.09.1964

Phòng ban: P.Tổ chức hành chính
STT Họ và tên Chức danh chính Ngày sinh Điện thoại
1 Đặng Ngọc Cảnh Trưởng phòng 1963
2 Nguyễn Thị Hạnh Phó trưởng phòng

Phòng ban: P.Tài chính kế toán
STT Họ và tên Chức danh chính Ngày sinh Điện thoại
1 Nguyễn Anh Trưởng Trưởng phòng

Phòng ban: P. Điều dưỡng
STT Họ và tên Chức danh chính Ngày sinh Điện thoại
1 Nguyễn Đức Hùng Trưởng phòng 1980

Phòng ban: K.Nội tổng hợp
STT Họ và tên Chức danh chính Ngày sinh Điện thoại
1 Tiên Thị Hoa Phụ trách khoa

Phòng ban: K.Ngoại tổng hợp
STT Họ và tên Chức danh chính Ngày sinh Điện thoại
1 Nguyễn Thế Phương Trưởng khoa 01.05.1981

Phòng ban: K.Phụ sản
STT Họ và tên Chức danh chính Ngày sinh Điện thoại
1 Trần Thị Khay Phó trưởng khoa 1965
2 Nguyễn Thị Thủy Phó trưởng khoa 1972

Phòng ban: K.Nhi
STT Họ và tên Chức danh chính Ngày sinh Điện thoại
1 Vũ Thị Kim Liên Phụ trách khoa 1992

Phòng ban: K.Truyền nhiễm
STT Họ và tên Chức danh chính Ngày sinh Điện thoại
1 Lê Minh Toan Trưởng khoa 1953

Phòng ban: K.PT-GM-HSCC
STT Họ và tên Chức danh chính Ngày sinh Điện thoại
1 Nguyễn Kim Lâm Phụ trách khoa 1960

Phòng ban: K.Y học cổ truyền
STT Họ và tên Chức danh chính Ngày sinh Điện thoại
1 Phạm Đức Hậu Trưởng khoa 02.01.1971

Phòng ban: K.TMH-RHM-Mắt
STT Họ và tên Chức danh chính Ngày sinh Điện thoại
1 Trần Thị Thương Phụ trách khoa

Phòng ban: K.Khám bệnh
STT Họ và tên Chức danh chính Ngày sinh Điện thoại
1 Vũ Thị Miền Phụ trách khoa

Phòng ban: Đa khoa kv Mạo khê
STT Họ và tên Chức danh chính Ngày sinh Điện thoại
1 Nguyễn Thị Hằng Phó trưởng phòng 1967

Phòng ban: K.CĐHA - TDCN
STT Họ và tên Chức danh chính Ngày sinh Điện thoại
1 Đỗ Thị Dung Phụng Trưởng khoa 1972

Phòng ban: K.Xét nghiệm
STT Họ và tên Chức danh chính Ngày sinh Điện thoại
1 Nguyễn Thị Nga Trưởng khoa

Phòng ban: K.Dược
STT Họ và tên Chức danh chính Ngày sinh Điện thoại
1 Nguyễn Thị Biên Phó trưởng khoa 1967

Phòng ban: K.Chống nhiễm khuẩn
STT Họ và tên Chức danh chính Ngày sinh Điện thoại
1 Vũ Thị Thúy Anh Trưởng khoa 1974

Phòng ban: K.Kiểm soát dịch
STT Họ và tên Chức danh chính Ngày sinh Điện thoại
1 Trần Thị Chính Trưởng khoa 1974

Phòng ban: Phòng truyền thông giáo dục sức khỏe
STT Họ và tên Chức danh chính Ngày sinh Điện thoại
1 Nguyễn Văn Thành Phó trưởng phòng 29.08.1980

Phòng ban: Phòng Dân số
STT Họ và tên Chức danh chính Ngày sinh Điện thoại
1 Nguyễn Văn Tuấn Trưởng phòng