12:06 ICT Thứ sáu, 28/01/2022
  
gam vip

Trang nhất » Nhân sự

  • BẢN TIN CẢNH BÁO COVID-19 NGÀY 20.01.2022
  • Hậu covid Phục hồi chức năng cho người mắc COVID...
  • BẢN TIN CẢNH BÁO COVID 19 NGÀY 19.01.2022
  • BẢN TIN CẢNH BÁO COVID 19 NGÀY 18.01.2022
  • BẢN TIN CẢNH BÁO COVID 19 NGÀY 16.01.22
trungtamytethixadongtrieu.org.vntrungtamytethixadongtrieu.org.vntrungtamytethixadongtrieu.org.vntrungtamytethixadongtrieu.org.vntrungtamytethixadongtrieu.org.vn


THÔNG TIN NHÂN SỰ TRUNG TÂM Y TẾ THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU

Danh sách Phòng ban

Tìm kiếm
Nhập Họ tên hoặc Mã

Danh sách nhân sự

Phòng ban: Ban giám đốc
STT Họ và tên Chức danh chính Ngày sinh Điện thoại
1 Nguyễn Xuân Tiến Giám đốc 18.08.1961 0904823499
2 Nguyễn Thành Định Phó giám đốc 25.03.1977 0914882218
3 Nguyễn Văn Trường Phó Giám đốc 01.12.1966 0904.676.109

Phòng ban: P.Kế hoạch tổng hợp
STT Họ và tên Chức danh chính Ngày sinh Điện thoại
1 Nguyễn Ngọc Nguyên Trưởng phòng 01.09.1964

Phòng ban: P.Tổ chức hành chính
STT Họ và tên Chức danh chính Ngày sinh Điện thoại
1 Nguyễn Anh Trưởng Trưởng phòng 28.04.1978

Phòng ban: P.Tài chính kế toán
STT Họ và tên Chức danh chính Ngày sinh Điện thoại

Phòng ban: P. Điều dưỡng
STT Họ và tên Chức danh chính Ngày sinh Điện thoại
1 Nguyễn Đức Hùng Trưởng phòng 26.08.2021

Phòng ban: K.Nội tổng hợp
STT Họ và tên Chức danh chính Ngày sinh Điện thoại
1 Tiên Thị Hoa Phụ trách khoa 10.07.1988

Phòng ban: K.Ngoại tổng hợp
STT Họ và tên Chức danh chính Ngày sinh Điện thoại
1 Nguyễn Thế Phương Trưởng khoa 01.05.1981

Phòng ban: K.Phụ sản
STT Họ và tên Chức danh chính Ngày sinh Điện thoại
1 Trần Thị Khay Phó trưởng khoa 1965
2 Nguyễn Thị Thủy 1972

Phòng ban: K.Nhi
STT Họ và tên Chức danh chính Ngày sinh Điện thoại
1 Vũ Thị Kim Liên 26.08.2021

Phòng ban: K.Truyền nhiễm
STT Họ và tên Chức danh chính Ngày sinh Điện thoại
1 Lê Minh Toan Trưởng khoa 26.08.2021

Phòng ban: K.PT-GM-HSCC
STT Họ và tên Chức danh chính Ngày sinh Điện thoại
1 Nguyễn Kim Lâm Phụ trách khoa 1960

Phòng ban: K.Y học cổ truyền
STT Họ và tên Chức danh chính Ngày sinh Điện thoại

Phòng ban: K.TMH-RHM-Mắt
STT Họ và tên Chức danh chính Ngày sinh Điện thoại
1 Trần Thị Thương Phụ trách khoa 16.01.1988

Phòng ban: K.Khám bệnh
STT Họ và tên Chức danh chính Ngày sinh Điện thoại
1 Phạm Đức Hậu Trưởng khoa 02.01.1971
2 Vũ Thị Miền 28.07.1988

Phòng ban: Đa khoa kv Mạo khê
STT Họ và tên Chức danh chính Ngày sinh Điện thoại
1 Nguyễn Thị Hằng Phó trưởng phòng 26.08.2021

Phòng ban: K.CĐHA - TDCN
STT Họ và tên Chức danh chính Ngày sinh Điện thoại
1 Đỗ Thị Dung Phụng Trưởng khoa 26.08.2021

Phòng ban: K.Xét nghiệm
STT Họ và tên Chức danh chính Ngày sinh Điện thoại
1 Nguyễn Thị Nga Trưởng khoa 28.08.1986

Phòng ban: K.Dược
STT Họ và tên Chức danh chính Ngày sinh Điện thoại
1 Nguyễn Thị Biên Phó trưởng khoa 26.08.2021

Phòng ban: K.Chống nhiễm khuẩn
STT Họ và tên Chức danh chính Ngày sinh Điện thoại
1 Vũ Thị Thúy Anh Trưởng khoa 26.08.2021

Phòng ban: K.Kiểm soát dịch
STT Họ và tên Chức danh chính Ngày sinh Điện thoại
1 Trần Thị Chính Trưởng khoa 26.08.2021

Phòng ban: Phòng truyền thông giáo dục sức khỏe
STT Họ và tên Chức danh chính Ngày sinh Điện thoại
1 Nguyễn Thị Hạnh Phó trưởng phòng 02.09.1981
2 Nguyễn Văn Thành Trưởng phòng 29.08.1980

Phòng ban: Phòng Dân số
STT Họ và tên Chức danh chính Ngày sinh Điện thoại
1 Nguyễn Văn Tuấn Trưởng phòng 18.09.1969