Danh sách các trang thông tin về diễn biến dịch, các biện pháp phòng ngừa dịch CORONA


Danh sách các trang thông tin về diễn biến dịch, các biện pháp phòng ngừa dịch CORONA:

1. Cổng thông tin Bộ Y Tế: https://www.moh.gov.vn
2. Trang thông tin Sở Y Tế  tỉnh Quảng Ninh:  http://www.soytequangninh.gov.vn
3. Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ninh: https://quangninh.gov.vn
4. Báo Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/
5. Trang thông tin và FanPage Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh:
http://www.quangninhcdc.vn/
https://www.facebook.com/pg/suckhoequangninh/posts/
6. FanPage DDCI tỉnh Quảng Ninh: https://www.facebook.com/DDCI-Quang-Ninh-141861439703474/
7. Báo Sức khỏe và Đời sống: https://suckhoedoisong.vn/Virus-nCoV-cap-nhat-moi-nhat-lien-tuc-n168210.html

Tác giả bài viết: Tỉnh Quảng Ninh

Nguồn tin: TỈNH QUẢNG NINH