HƯỞNG ỨNG NGÀY NƯỚC SẠCH THẾ GIỚI: 22/3/2022

Ngày Nước sạch thế giới được tổ chức vào ngày 22/3 hàng năm nhằm nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của nước trên toàn thế giới. Hiện nay, còn 2,2 tỷ người đang sống trong tình trạng không được tiếp cận với nước an toàn, khan hiếm nước. Do vậy các quốc gia cần phải có những hành động mang tính toàn cầu để giải quyết cuộc khủng hoảng nước toàn cầu để đạt được Mục tiêu Phát triển bền vững: “Nước và vệ sinh cho tất cả mọi người vào năm 2030”
Ngày Nước sạch thế giới được tổ chức vào ngày 22/3 hàng năm nhằm nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của nước trên toàn thế giới. Hiện nay, còn 2,2 tỷ người đang sống trong tình trạng không được tiếp cận với nước an toàn, khan hiếm nước. Do vậy các quốc gia cần phải có những hành động mang tính toàn cầu để giải quyết cuộc khủng hoảng nước toàn cầu để đạt được Mục tiêu Phát triển bền vững: “Nước và vệ sinh cho tất cả mọi người vào năm 2030”

Tác giả bài viết: Phòng TTGDSK- TTYT

Nguồn tin: Phòng TTGDSK- TTYT