HƯỞNG ỨNG NGÀY VÌ NGƯỜI NGHÈO 17/10 VÀ THÁNG CAO ĐIỂM VÌ NGƯỜI NGHÈO ( 17/10-18/11/2020 )

Từ năm 2000, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát động Cuộc vận động “ Ngày vì người nghèo” trên phạm vi cả nước và quyết định lấy ngày 17-10 hàng năm là “Ngày vì người nghèo”. Trước những biến động của nền kinh tế thế giới nói chung và trong nước nói riêng, cũng như tình hình thiên tai, dịch bệnh xảy ra liên tiếp trong những tháng vừa qua. Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm nay càng có ý nghĩa xã hội to lớn hơn.
Để hướng ứng Ngày vì Người nghèo và tháng cao điểm Vì người nghèo các cán bộ công chức, viên chức người lao động của Trung tâm Y tế thị xã Đông Triều nói riêng cũng như toàn thể cộng đồng nói chung luôn sẵn sàng ủng hộ, chấp hành và thực hiện các kế hoạch, chỉ tiêu của Đảng và Nhà nước đề ra với mục đích phát huy tinh thần đoàn kết, sức mạnh của cả hệ thống chính trị, toàn xã hội và cộng đồng trong việc động viên, hỗ trợ người nghèo, hộ nghèo, hộ dân tộc thiểu số...nỗ lực vươn lên thoát nghèo bền vững qua đó còn xây dựng, bồi dưỡng và phổ biến, nhân rộng những mô hình giảm nghèo có hiệu quả. Nhằm rút ra bài học kinh nghiệm thực tiễn về cách làm hay, gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực kinh tế xã hội, tạo sự lan tỏa trong phát động phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo- không để ai bị bỏ lại phía sau”. Tập trung huy động nguồn lực để chăm lo cho người nghèo, giúp người nghèo khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống, tạo ra phong trào thi đua sâu rộng trong toàn xã hội, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo bền vững.
Ngày vì người nghèo  mang ý nghĩa nhân đạo, nhân văn sâu sắc, không những giúp nâng cao đời sống cho người nghèo, thực hiện an sinh xã hội mà còn góp phần củng cố niềm tin của người dân với Đảng, với Nhà nước.Tác giả bài viết: Phòng Truyền thông Giáo dục sức khỏe

Nguồn tin: Trung tâm Y tế thị xã Đông Triều