Lịch trực toàn trung tâm và thường trực cấp cứu

Tác giả bài viết: Trung tâm Y tế thị xã Đông Triều

Nguồn tin: Trung tâm Y tế thị xã Đông Triều