NGÀY QUỐC TẾ NGƯỜI KHUYẾT TẬT 03/12

    Ngày Quốc tế Người khuyết tật - BuaXua.vn
Ngày Quốc tế người Khuyết tật 3/12 được tổ chức hàng năm nhằm nâng cao nhận thức về vấn đề người Khuyết tật, quyền của người Khuyết tật được hòa nhập vào mọi lĩnh vực của cuộc sống như chính trị, xã hội, kinh tế, văn hóa...
Hòa nhập khuyết tật là điều kiện cần thiết để duy trì quyền con người, sự phát triển bền vững, hòa bình và an ninh. Nó cũng là cam kết quan trọng của Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững để “không ai bị bỏ lại phía sau”. Việc cam kết thực hiện các quyền của người khuyết tật không chỉ là vấn đề về sự công bằng mà còn là sự đầu tư cho một tương lai chung.

Tác giả bài viết: Phòng Truyền thông Giáo dục sức khỏe

Nguồn tin: Trung tâm Y tế thị xã Đông Triều