QUY ĐỊNH ĐĂNG KÝ KHÁM CHỮA BỆNH MÙA DỊCH COVID-19

Căn cứ tình hình diễn biến dịch bệnh Covid-19. Để nâng cao việc khám và sàng lọc bệnh nhân đến đăng ký khám bệnh, khách đến làm việc tại Trung tâm y tế Đông Triều. Trung tâm Y tế thị xã Đông Triều xây dựng một số quy định cho nhân viên Y tế, người nhà bệnh nhân, khách đến Trung tâm như sau:
- Mọi người nên đeo khẩu trang.
- Đo nhiệt độ, sát khuẩn tay nhanh trước khi vào Trung tâm.
- Bệnh nhân nêu rõ lý do đến khám.
- Nhân viên Y tế khám và sàng lọc hướng dẫn tất cả bệnh nhân không có yếu tố nguy cơ và có yếu tố dịch tễ thực hiện đúng theo quy định.
Một số hoạt động hướng dẫn, tuyên truyền, tư vấn, và sàng lọc bệnh nhân  của Trung tâm.
 
Đo nhiệt độ, sát khuẩn tay nhanh trước khi vào Trung tâm
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tác giả bài viết: Phòng Truyền thông Giáo dục sức khỏe - Dinh Dưỡng - Công nghệ thông tin

Nguồn tin: Trung tâm Y tế thị xã Đông Triều