TRUNG TÂM Y TẾ THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU TẬP HUẤN QUY TRÌNH QUẢN LÝ SỬ DỤNG THUỐC MOLNUPIRAVIR

Chiều ngày 18 tháng 02 năm 2022 Trung tâm Y tế thị xã Đông Triều tổ chức lớp tập huấn quy trình quản lý sử dụng thuốc Molnupiravir cho cán bộ y tế trong trung tâm và nhân viên y tế 21 xã, phường trên địa bàn.

Bác sỹ Nguyễn Văn Trường – Phó giám đốc Trung tâm Y tế thị xã Đông Triều phát biểu chỉ đạo lớp tập huấn.

Bác sỹ Nguyễn Mạnh Hùng – Chuyên viên phòng Kế hoạch tổng hợp – TTYT TX Đông Triều.


Bác sỹ Nguyễn Tiến Luân - Khoa Nhi – TTYT TX Đông Triều.

Tác giả bài viết: Phòng Truyền thông Giáo dục sức khỏe

Nguồn tin: Trung tâm Y tế thị xã Đông Triều