TUẦN LỄ AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG 15 – 21/3

Tuần lễ An toàn vệ sinh lao động diễn ra hàng năm nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm tuân thủ pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động của người sử dụng lao động, không ngừng chăm lo cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động để ngăn chặn, giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, đảm bảo an toàn tính mạng, sức khỏe cho người lao động.

Tác giả bài viết: Phòng TTGDSK- TTYT

Nguồn tin: Phòng TTGDSK- TTYT