TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 110 NĂM NGÀY SINH ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP

https://file1.dangcongsan.vn/data/0/images/2021/08/17/havtcd/dai-tuong-1-1024x710.jpg?dpi=150&quality=100&w=780
Nhân kỷ niệm 110 năm ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Trung tâm Y tế thị xã Đông Triều tuyên truyền tới toàn thể nhân dân sự tôn vinh và tri ân những cống hiến to lớn của Đại tướng Võ Nguyên Giáp đối với cách mạng Việt Nam; khẳng định vai trò lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh và các đồng chí lãnh đạo cách mạng tiền bối tiêu biểu trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, tự do của dân tộc, hòa bình, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; qua đó củng cố, bồi đắp niềm tin của Nhân dân đối với sự nghiệp đổi mới đất nước do Đảng khởi xướng và lãnh đạo.
Nội dung chi tiết đề cương tuyên truyền xem tại đây:

Tác giả bài viết: Phòng Truyền thông Giáo dục sức khỏe

Nguồn tin: Trung tâm Y tế thị xã Đông Triều