TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM NGÀY QUỐC KHÁNH NƯỚC CHXHCN VIỆT NAM 2/9

https://sovhttdl.thaibinh.gov.vn/upload/80611/fck/files/ef063a125d68bdfea54b040a68252cab.jpeg
Ngày 02/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, trước cuộc mít tinh của gần một triệu đồng bào, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Chính phủ Lâm thời trịnh trọng đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, tuyên bố trước quốc dân và thế giới: Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời (nay là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam). Từ đó, ngày 2/9 là Ngày Quốc khánh của nước ta.

Thông qua các hoạt động tuyên truyền trong dịp kỷ niệm, Trung tâm y tế thị xã Đông Triều góp phần cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn tiếp tục triển khai thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021,  đề cao lòng tự hào dân tộc, nhận thức đầy đủ trách nhiệm của thế hệ hôm nay trong việc vận dụng và phát triển những bài học kinh nghiệm quý giá, tư tưởng mang tầm thời đại của Cách mạng Tháng Tám vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa./.

 

Tác giả bài viết: Phòng Truyền thông Giáo dục sức khỏe

Nguồn tin: Trung tâm Y tế thị xã Đông Triều