V/v thực hiện khuyến cáo của Bộ Y tế phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV tại nơi làm việc

V/v thực hiện khuyến cáo của Bộ Y tế phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV tại nơi làm việc theo Công văn số 674/UBND-VX4 ngày 08/02/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh.
Chi tiết xem tại đây:

Tác giả bài viết: Phòng Truyền thông Giáo dục sức khỏe - Dinh Dưỡng - Công nghệ thông tin

Nguồn tin: ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH