Trung tâm Y tế Thị xã Đông Triều báo giá các mặt hàng thuốc năm 2022-2023

Phụ lục chi tiết vui lòng xem tại đường dẫn : https://drive.google.com/file/d/1E0VtisCaHNxoFacv-8QebwEH-OkkOwDW/view?usp=sharing

Tác giả bài viết: Trung tâm y tế thị xã Đông Triều

Nguồn tin: Trung tâm y tế thị xã Đông Triều