TUYÊN TRUYỀN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU

Thực hiện Kế hoạch số 47/KH-UBND ngày 20/02/2021 và Quyết định số 23/QĐ-UBND ngày 04/01/2021 của UBND thị xã Đông Triều về việc ban hành cải cách hành chính thị xã Đông Triều năm 2021, Trung tâm Y tế Đông Triều tuyên truyền tới toàn thể cán bộ viên chức, công chức, người lao động trong trung tâm nắm được quan điểm “ Lấy cải cách hành chính đồng bộ làm nền tảng ” để thực hiện một số vấn đề chủ yếu như : chế độ chính sách, đất đai, đầu tư, giải phóng mặt bằng, thành lập doanh nghiệp, đăng ký kinh doanh, hộ tịch, công chứng, lao động, thương binh xã hội, xử phạt vi phạm hành chính, khiếu nại, tố cáo...
Cải cách hành chính nhằm đơn giản hóa tối đa để tạo thuận lợi, giảm bớt thời gian, công sức cho người dân và doanh nghiệp.
 *** Nội dung chi tiết Kế hoạch xem tại đây:

Tác giả bài viết: Phòng Truyền thông Giáo dục sức khỏe

Nguồn tin: Trung tâm Y tế thị xã Đông Triều