THÔNG BÁO LỊCH PHÁT CHÁO TỪ THIỆN TẠI TRUNG TÂM Y TẾ THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU

TTYT THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU
   TỔ CÔNG TÁC XÃ HỘI

 
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
        Đông Triều, ngày 25 tháng 6 năm 2020

 
 
 
 
THÔNG BÁO LỊCH PHÁT CHÁO TỪ THIỆN
TẠI TRUNG TÂM Y TẾ TX ĐÔNG TRIỀU
 
Do tình hình dịch bệnh, trong thời gian vừa qua Hội từ thiện chùa Non Đông nghỉ phát cháo cho người bệnh tại TTYT Đông Triều. Nay Hội bắt đầu hoạt động phát cháo từ thiện thường quy từ ngày 26/6/2020 (vào lúc 5h30 phút thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần) cho người bệnh và gia đình người bệnh.
Vậy TTYT Đông Triều thông báo để người bệnh, người nhà người bệnh và toàn thể nhân dân nắm được thông tin tuyên truyền, phổ biến.
Trân trọng thông báo!    
    
 
                                                                             TT. Tổ CTXH
 
 
 
 
                                                                           Nguyễn Đức Hùng
 

Tác giả bài viết: Tổ Công tác xã hội

Nguồn tin: Trung tâm Y tế thị xã Đông Triều