HƯỞNG ỨNG NGÀY KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM 18/5/2019         
Cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại đã và đang tác động mạnh mẽ đối với quá trình phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao năng suất lao động và góp phần cải thiện chất lượng cuộc sống.
Thực hiện công văn số 1139/SYT-NVY ngày 16 tháng 5 năm 2019 của Sở Y tế Quảng Ninh về việc tổ chức các hoạt động chào mừng ngày khoa học và công nghệ Việt Nam 18/5/2019. Trung tâm Y tế Đông Triều đã chủ động triển khai các hoạt động chào mừng ngày khoa học và công nghệ Việt Nam 18/5/2019 như hoạt động biểu dương, tôn vinh đội ngũ cán bộ làm khoa học và công nghệ (KH & CN),  đồng thời tích cực tuyên truyền, phổ biến các nghị quyết, chính sách của Đảng và Nhà nước về khoa học và công nghệ nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ viên chức về tầm quan trọng của việc ứng dụng khoa học và công nghệ phục vụ công tác chuyên môn.
Nhân dịp này Trung tâm y tế Đông Triều đã phát động gọi toàn thể cán bộ, viên chức và người lao động đơn vị phát huy niềm đam mê nghiên cứu khoa học, tích cực áp dụng các sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nhất là các  đề tài nghiên cứu khao học vào công tác chuyên môn tại đơn vị nhằm nâng cao chất lượng khám và điều trị hướng tới tự hài lòng của người bệnh.
 
                                                              PHÒNG TTGDSK – DD- CNTT

Tác giả bài viết: Phòng Truyền thông GDSK -Dinh dưỡng - CNTT

Nguồn tin: Trung tâm Y tế thị xã Đông Triều