ĐÔNG TRIỀU ĐẨY MẠNH XÉT NGHIỆM SÀNG LỌC TẦM SOÁT NGƯỜI CÓ NGUY CƠ

Thực hiện công văn số 2795/UBND thị xã Đông Triều về việc thực hiện xét nghiệm sàng lọc tầm soát người có nguy cơ, Trung tâm Y tế thị xã Đông Triều triển khai xét nghiệm sàng lọc diện rộng cho các đối tượng : Tiểu thương, người bán hàng, nhân viên, người lao động làm việc tại các chợ truyền thống, chợ cóc, chợ tạm, các siêu thị, người giao hàng cho các điểm nêu trên...Trong ngày 8/8/2021 tổng số đối tượng đã được lấy mẫu là: 5679 người.

Tác giả bài viết: Phòng Truyền thông Giáo dục sức khỏe

Nguồn tin: Trung tâm Y tế thị xã Đông Triều