TRUNG TÂM Y TẾ THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU HƯỞNG ỨNG NGÀY DÂN SỐ THẾ GIỚI : 11/7

LỊCH SỬ - Ý NGHĨA NGÀY DÂN SỐ THẾ GIỚI 11/7
Ngày Dân số Thế Giới là một sự kiện thường niên được diễn ra vào ngày 11/7 hằng năm. Ngày này nhằm nhắc nhở người dân nâng cao nhận thức về các vấn đề dân số toàn cầu như: Tác hại của sự gia tăng dân số quá nhanh, bảo vệ quyền lợi của phụ nữ và trẻ em gái..điều này làm ảnh hưởng to lớn đến điều kiện sống với đầy đủ quyền chính đáng như: Quyền học hành, có việc làm, đủ dinh dưỡng, nhà ở, bảo vệ sức khoẻ… Vì thế, mỗi con người, mỗi quốc gia phải tự giác liên hệ với dân số của địa phương mình để có những hành động và suy nghĩ đúng đắn trong hành vi dân số. Hay nói cách khác là tìm mọi biện pháp tích cực nhằm góp phần giảm sự gia tăng dân số, không ngừng nâng cao chất lượng cuộc sống, chất lượng dân trí và cải tạo môi trường sinh thái.

Tác giả bài viết: Phòng Truyền thông Giáo dục sức khỏe

Nguồn tin: Trung tâm Y tế thị xã Đông Triều