TRUNG TÂM Y TẾ TX ĐÔNG TRIỀU TUYÊN TRUYỀN PHÁP LỆNH ƯU ĐÃI NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG

Pháp lệnh 02/2020/UBTVQH14: Ưu đãi với người có công với cách mạng
Thực hiện công văn số 2068/SLĐTBXH-NC của Sở lao động Thương binh và Xã hội Tỉnh Quảng Ninh, Trung tâm Y tế thị xã Đông Triều thự hiện việc tuyên truyền Pháp lệnh số 02/2020/PL/UBTVQH14 về ưu đãi người có công cách mạng. Pháp lệnh gốm 7 chương và 58 điều hướng dẫn các chế độ ưu đãi và mở rộng số người hưởng ưu đãi có công với cách mạng.
Nội dung chi tiết xem tại đây:
 

Tác giả bài viết: Phòng Truyền thông Giáo dục sức khỏe

Nguồn tin: Trung tâm Y tế thị xã Đông Triều