Thông báo Kết quả điểm thi tuyển dụng nhân lực HĐLĐ năm 2020

Tác giả bài viết: Trung tâm Y tế thị xã Đông Triều

Nguồn tin: Trung tâm Y tế thị xã Đông Triều