Thông báo Kết quả trúng tuyển kỳ tuyển dụng HĐLĐ năm 2020

Tác giả bài viết: Trung tâm Y tế thị xã Đông Triều

Nguồn tin: Trung tâm Y tế thị xã Đông Triều