Thông báo kêt quả trúng tuyển kỳ thi tuyển HĐLĐ năm 2019

Tác giả bài viết: Trung tâm Y tế thị xã Đông Triều

Nguồn tin: Trung tâm Y tế thị xã Đông Triều