Thông báo nhu cầu tuyển dụng Hợp đồng lao động năm 2019

          SỞ Y TẾ QUẢNG NINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRUNG TÂM Y TẾ TX. ĐÔNG TRIỀU            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
              Số:  834 /TB-TTYT  Đông Triều, ngày 15 tháng 10  năm 2019  


 
 
THÔNG BÁO
Nhu cầu tuyển dụng Hợp đồng lao động năm 2019

Căn cứ QĐ số 1672/QĐ-SYT ngày 01/10/2019 của Sở Y tế Quảng Ninh Về việc phê duyệt kế hoạch tuyển dụng nhân lực của Trung tâm Y tế thị xã Đông Triều, năm 2019. Trung tâm Y tế thị xã Đông Triều Thông báo nhu cầu tuyển dụng hợp đồng lao động năm 2019 như sau:
I.  Số lượng vị trí cần tuyển dụng
Năm 2019, Trung tâm Y tế thị xã Đông Triều cần tuyển 86 người làm việc
tương ứng với 07 vị trí việc làm, cụ thể như sau:

TT Tên vị trí việc làm Chuyên ngành
và hình thức đào tạo
Hạng chức danh nghề nghiệp (Tối thiểu) Số người làm việc
1 Bác sĩ Đa khoa;tốt nghiệp Trung bình khá trở lên III 5
Y học cổ truyền, tốt nghiệp Trung bình khá trở lên III 2
2 Điều dưỡng Đại học;đa khoa III 5
Cao đẳng;đa khoa;
 
IV 52
3 Công tác xã hội Điều dưỡng cao đẳng IV 8
4 Kỹ thuật Y Đại học chuyên ngành kỹ thuật hình ảnh y học; III 2
Đại học chuyên ngành kỹ thuật xét nghiệm y học; III 2
Đại học chuyên ngành công nghệ sinh học; có chứng chỉ về kỹ thuật xét nghiệm y học III 1
Cao đẳng chuyên ngành xét nghiệm y học IV 1
Cao đẳng chuyên ngành kỹ thuật phục hồi chức năng/vật lý trị liệu IV 2
5 Hộ sinh Đại học/ Điều dưỡng chuyên ngành sản phụ khoa III 1
6 Dược sỹ Đại học chuyên ngành dược III       1
Cao đẳng chuyên ngành dược IV 1
7 Kế toán Đại học chuyên ngành kế toán III 3
  Tổng số     86
 
 
II. Yêu cầu đối tượng dự tuyển:
  1. Yêu cầu chung:
- Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;
- Từ đủ 18 tuổi trở lên đến đủ 35 tuổi tính đến thời điểm nộp hồ sơ dự tuyển;
- Có đơn đăng ký dự tuyển;
- Có lý lịch rõ ràng;
- Có văn bằng tốt nghiệp hệ chính quy phù hợp với chuyên ngành đăng ký dự tuyển;
- Có các chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng theo tiêu chuẩn của vị trí dự tuyển;
        - Yêu cầu về trình độ Ngoại ngữ: (1 trong 5 ngoại ngữ: Anh, Nga, Trung, Pháp, Nhật) trình độ B trở lên. Chứng chỉ ngoại ngữ được cấp sau ngày 15 tháng 11 năm 2017, yêu cầu trình độ ngoại ngữ A2 trở lên (theo quy định tại Thông tư số 23/2017/TT-BGDĐT ngày 29/9/2017 của Bộ Giáo dục và đào tạo Ban hành quy chế thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam).
          - Yêu cầu về trình độ Tin học văn phòng: trình độ B trở lên. Chứng chỉ tin học được cấp sau ngày 10 tháng 8 năm 2016, yêu cầu trình độ tin học Chuẩn kỹ năng ứng dụng CNTT cơ bản trở lên (theo quy định tại Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTT ngày 21/6/2016 của liên Bộ Giáo dục và đào tạo và Bộ thông tin và Truyền thông  quy định tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin.
          - Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ ngay sau khi được Trung tâm ký hợp đồng lao động và trong thời gian liên tục tối thiểu 01 năm kể từ ngày trúng tuyển;
- Không thuộc những đối tượng sau: Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.
  1. Yêu cầu cụ thể với từng đối tượng: (Có Kế hoạch và  phụ lục chi tiết kèm theo)
III. Hồ sơ và lệ phí dự tuyển:
1. Hồ sơ dự tuyển:
- Đơn đăng ký dự tuyển (theo mẫu kèm theo);
- Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;
- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt;
- Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng trong vòng 6 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ dự tuyển do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khỏe chứng nhận;
- Bản sao hộ khẩu thường trú; bản sao CMND/thẻ căn cước; bản sao Giấy khai sinh.
- 02 ảnh màu cỡ 4x6 cm (mới chụp trong thời hạn 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển); 02 phong bì (có ghi rõ địa chỉ liên lạc).
Tất cả các thành phần nêu trên được đựng trong túi hồ sơ có kích thước 23 x 33 cm. Bên ngoài ghi rõ họ tên, địa chỉ, số điện thoại liên hệ và liệt kê các giấy tờ có trong hồ sơ.
Người dự tuyển cần mang theo tài liệu gốc để đối chiếu khi nộp hồ sơ dự tuyển.
2. Lệ phí dự tuyển:
Áp dụng thực hiện theo Thông tư số 228/2016/TT - BTC ngày 11/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính: Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức, cụ thể: Lệ phí dự tuyển: 500.000 đồng (Năm trăm nghìn đồng chẵn)
Người nộp hồ sơ dự tuyển không được nhận lại lệ phí và hồ sơ dự tuyển khi không tham gia dự tuyển hoặc không trúng tuyển.
IV. Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ
  1. Thời gian tiếp nhận hồ sơ tuyển dụng:
Thời gian tiếp nhận hồ sơ tuyển dụng: 10 ngày làm việc kể từ ngày đăng thông tin nhu cầu tuyển dụng nhân lực (từ 08 giờ 00 ngày 16/10/2019 đến 16 giờ 00 ngày 29/10/2019). Hết thời gian trên Trung tâm không có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ.
          2. Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Phòng Hành chính quản trị và Tổ chức cán bộ - Trung tâm Y tế thị xã Đông Triều (Khu 5, phường Đức Chính, thị xã Đông Triều - tỉnh Quảng Ninh).
Người nhận: Nguyễn Thị Hà Linh, chuyên viên Phòng Hành chính quản trị và Tổ chức cán bộ, điện thoại liên hệ: 0975055916.
Trung tâm tiếp nhận hồ sơ dự tuyển trong giờ hành chính của các ngày làm việc trong tuần (trong thời gian tiếp nhận hồ sơ theo quy định) và có phiếu giao -nhận (ghi các thành phần hồ sơ và thời gian nhận hồ sơ) với người nộp hồ dự tuyển. Không nhận hồ sơ qua đường bưu điện.
V. Hình thức tuyển dụng
1. Đối với 07 chỉ tiêu  bác sỹ:
Trung tâm chủ động thực hiện thu hút liên tục chờ tuyển dụng vào viên chức (cho đến đủ chỉ tiêu).
2. Đối với 79 chỉ tiêu các chuyên ngành khác:
Thực hiện theo quy định tại Quyết định số 592/QĐ-SYT ngày 16/5/2016 của Sở Y tế về việc Hướng dẫn tuyển dụng, quản lý, sử dụng nhân lực diện Hợp đồng lao động trong các đơn vị trực thuộc Sở Y tế và các quy định hiện hành của Tỉnh.
- Thời gian hướng dẫn ôn tập: Từ 14 giờ ngày 04/11/2019, tại Hội trường Trung tâm Y tế thị xã Đông Triều.
- Lịch thi và địa điểm thi,  Trung tâm thông báo vào ngày tổ chức hướng dẫn ôn tập.
 
         GIÁM ĐỐC
       (Đã ký)
 
 
 
 
Nguyễn Xuân Tiến
 
 
Thông báo, kế hoạch chi tiết xem tại đây


Tác giả bài viết: Trung tâm Y tế thị xã Đông Triều

Nguồn tin: Trung tâm Y tế thị xã Đông Triều