Thông báo về việc thực hiện ký HĐLĐ và phân công công tác

Căn cứ Quyết định số 2082/ỌĐ-SYT neày 23/12/2019 của Sở Y tể Quảng Ninh về việc tuyển dụng lao động hợp đồng tại Trung tâm Y tế thị xã Đông Triều năm 2019. Trung tâm Y tế thị xã Đông Triều thông báo các thí sinh trung tuyển kỳ thi tuyển dụng nhân lực hợp đồng lao động năm 2019 (có danh sách kèm theo), đúng 8h30' ngày 02/01/2020 có mặt tại Hội trường Trung tâm Y tế thị xã Đông Triều, thực hiện ký hợp đồng lao động và phân công tác. Trung tâm Y tế thị xã Đông Triều trân trọng thông báo.

Tác giả bài viết: Trung tâm Y tế thị xã Đông Triều

Nguồn tin: Trung tâm Y tế thị xã Đông Triều