Khoa Kiểm soát bệnh tật & HIV/AIDS - Y tế công cộng -

An toàn thực phẩm - Dinh dưỡng

 

 

I. Tổ chức bộ máy hoạt động:

 

Trưởng khoa: Bác sĩ CKI - Trần Thị Chính

1. Cơ cấu tổ chức:

- Tổng số: 11 cán bộ

+ 05 bác sĩ đa khoa;

+ 01 Bác sĩ y học dự phòng;

+ 04 Y sĩ đa khoa;

+ 01 điều dưỡng cao đẳng.

Tập thể Khoa Kiểm soát bệnh tật & HIV/AIDS - Y tế công cộng - An toàn thực phẩm - Dinh dưỡng

2. Lịch sử hình thành và phát triển:

- Khoa KSBT và HIV/AIDS - YTCC - ATTP tiền thân là khoa Kiểm soát dịch - Truyền thông giáo dục sức khỏe được thành lập cùng với sự ra đời của Trung tâm Y tế Đông Triều năm 2007. Trưởng khoa: Bác sỹ: Nguyễn Văn Trường

- 01/8/2010. Phó khoa: BS: Trần Thị Chính

- 01/2011. BS Nguyễn Văn Trường được bổ nhiệm Phó giám đốc - Trung tâm Y tế Đông Triều.

- 25/05/2011. BS Trần Thị Chính được bổ nhiệm làm Trưởng khoa KSD -TTGDSK - Trung tâm Y tế Đông Triều.

- 01/06/2016. Trung tâm Y tế Đông Triều sáp nhập với Bệnh viện Đa khoa Đông Triều thành Trung tâm Y tế thị xã Đông Triều. Khoa kiểm soát dịch được đổi tên thành khoa KSD -YTCC- ATTP Trưởng khoa là BSCKI. Trần Thị Chính.

- Căn cứ Quyết định 2238/QĐ-UBND ngày 04/8/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh. Ngày 15/9/2022 khoa được đổi tên thành Khoa KSBT và HIV/AIDS - YTCC - ATTP - Dinh dưỡng. Trưởng khoa: BS CKI: Trần Thị Chính.

II. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Khoa Kiểm soát bệnh tật & HIV/AIDS - Y tế công cộng - An toàn thực phẩm - Dinh dưỡng:

1. Vị trí, chức năng:

Khoa Kiểm soát bệnh tật & HIV/AIDS - Y tế công cộng - An toàn thực phẩm - Dinh dưỡng là khoa trực thuộc Trung tâm Y tế thị xã Đông Triều chịu trách nhiệm trực tiếp của Ban Giám đốc Trung tâm Y tế về các công việc liên quan về kiểm soát dịch bệnh, an toàn thực phẩm và hệ thống y tế công cộng toàn thị xã.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn:

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, kỹ thuật về y tế dự phòng.

- Giám sát, phòng chống dịch, bệnh truyền nhiễm, bệnh không lây nhiễm, các bệnh xã hội; sức khỏe môi trường, sức khỏe lao động, sức khỏe trường học; chất lượng nước ăn uống, nước sinh hoạt; an toàn thực phẩm; dinh dưỡng cộng đồng; vệ sinh phòng bệnh; quản lý, sử dụng vắc xin và sinh phẩm y tế; phòng chống tai nạn thương tích...

- Chỉ đạo, hướng dẫn và giám sát chuyên môn, kỹ thuật về y tế dự phòng đối với các trạm y tế xã, phường trên địa bàn.

- Điều tra định kỳ tình hình các bệnh truyền nhiễm gây dịch, bệnh xã hội, HIV/AIDS tại các cơ sở y tế và tại cộng đồng trên địa bàn;

- Quản lý các ổ dịch cũ, phát hiện kịp thời ổ dịch mới; tiến hành các biện pháp chuyên môn, kỹ thuật để ngăn chặn dịch phát sinh, lây lan;

- Tổng hợp số liệu, lập bản đồ, biểu đồ các loại bệnh dịch, bệnh xã hội, HIV/AIDS tại địa phương;

- Nghiên cứu và tham gia nghiên cứu khoa học, ứng dụng các tiến bộ khoa học, kỹ thuật thuộc lĩnh vực y tế dự phòng.

- Tổ chức thực hiện các hoạt động dịch vụ về y tế dự phòng, chăm sóc sức khỏe cộng đồng và khám sàng lọc phát hiện bệnh sớm, quản lý, điều trị dự phòng ngoại trú các bệnh truyền nhiễm, không lây nhiễm.

- Phối hợp thực hiện kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm đối với các cơ sở dịch vụ ăn uống thức ăn đường phố, các cơ sở sản xuất thực phẩm trên địa bàn; điều tra và triển khai các biện pháp phòng ngừa ngộ độc thực phẩm theo quy định.

- Giám sát vệ sinh nguồn nước sinh hoạt, điều kiện vệ sinh an toàn lao động điều kiện vệ sinh trường học; tổng hợp, theo dõi,đánh giá chất lượng và hiệu quả thực hiện các điều kiện.

- Triển khai thực hiện chương trình mục tiêu y tế quốc gia, các dự án về sức khoẻ môi trường, lao động, trường học, phòng, chống tai nạn thương tích và phòng, chống bệnh nghề nghiệp trên địa bàn.

- Thực hiện các chế độ thống kê, báo cáo theo quy định.

- Tham gia công tác đoàn thể, học tập, bồi dưỡng tham dự các hội nghị, nghị quyết.

- Triển khai tiêm chủng dịch vụ các vắc xin ngoài chương trình tiêm chủng mở rộng tại phòng tiêm vắc xin dịch vụ Trung tâm Y tế và các trạm Y tế xã, phường trên địa bàn thị xã.

- Thực hiện công tác Dinh dưỡng

- Tổ chức thực hiện chế độ ăn bệnh lý cho người bệnh trong Trung tâm theo các quy định hiện hành và hỗ trợ dinh dưỡng (đường ruột, đường tĩnh mạch) cho người bệnh tại các khoa lâm sàng trong Trung tâm.

- Khám, tư vấn và điều trị bằng chế độ dinh dưỡng cho người bệnh.

- Giáo dục truyền thông về dinh dưỡng và an toàn thực phẩm cho người bệnh và các đối tượng khác trong Trung tâm.

- Kiểm tra chất lượng dinh dưỡng, tiết chế và an toàn thực phẩm đối với đơn vị chế biến và cung cấp suất ăn, dịch vụ ăn, uống trong Trung tâm.

- Thực hiện công tác đào tạo, chỉ đạo tuyến về dinh dưỡng, tiết chế và an toàn thực phẩm.

- Nghiên cứu khoa học, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật về dinh dưỡng

- Thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám đốc giao.