KHOA TƯ VẤN VÀ ĐIỀU TRỊ NGHIỆN CHẤT

Bác sĩ phụ trách khoa Nguyễn Thị Thu Trang

I. Quá trình hình thành và phát triển

Khoa Tư vấn và điều trị nghiện chất được thành lập tháng 8/2022 căn cứ theo Quyết định số 2238/QĐ-UBND ngày 04/8/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tấm y tế thị xã Đông Triều trực thuộc Sở Y tế Quảng Ninh. Tiền thân là Cơ sở điều trị Methadone trực thuộc Trung tâm  Y tế thị xã Đông Triều. Khoa được đặt tại khu nhà G riêng biệt, không gian thoáng mát, bố trí đầy đủ các phòng công năng và trang thiết bị theo đúng quy định.

II. Cơ cấu nhân sự

- Phụ trách khoa: 01 bác sĩ.

- Y sĩ đa khoa: 02

- Hộ lý: 01

- Bảo vệ HĐ khoán: 03

Tập thể khoa Tư vấn và điều trị nghiện chất

 

III. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, kỹ thuật về y tế.

- Thực hiện tư vấn, khám và điều trị cho đối tượng nghiện chất dạng thuốc phiện (Heroin, morphin).

- Phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng chống ma túy, phòng chống HIV/AIDS, vệ sinh môi trường và công tác đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội. Tư vấn, giáo dục nâng cao nhận thức, chuyển đổi hành vi, phục hồi nhân cách, phòng chống tái nghiện ma túy, dự phòng lây nhiễm HIV và các bệnh truyền nhiễm khác.

- Phối hợp với công an các xã, phường quản lý, giáo dục các đối tượng nghiện chất dạng thuốc phiện, xác định tình trạng nghiện ma túy. Kết nối với nhóm đồng đẳng để tiếp cận, vận động đối tượng nghiện Heroin đi điều trị Methadone. Hiện tại, khoa đang điều trị cho 89 bệnh nhân, các đối tượng tuân thủ tốt nội quy, quy trình điều trị.

- Khám, phát hiện, sàng lọc và điều trị bệnh nhân lao mới và bệnh nhân lao tiềm ẩn trên địa bàn.

- Chỉ đạo, hướng dẫn và giám sát chuyên môn, kỹ thuật về chương trình phòng, chống bệnh lao đối với các trạm y tế xã, phường.

- Thực hiện các chế độ thống kê, báo cáo theo quy định.

- Tham gia công tác đoàn thể, học tập, bồi dưỡng tham dự các hội nghị, nghị quyết.

- Thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn khác do Ban Giám đốc giao.