TRẠM Y TẾ XÃ HỒNG THÁI ĐÔNG

 

I.Thông tin chung:

+ Địa chỉ: Thôn Yên Dưỡng–xã Hồng Thái Đông–Thị xã Đông Triều-Tỉnh Quảng Ninh

+ Điện thoại: 02033.679.245

+ Email: tythongthaidong@gmail.com

 

II. Cơ cấu tổ chức bộ máy hoạt động:

1. Cơ cấu tổ chức:

- Tổng số: 06 cán bộ

+ 01 bác sĩ đa khoa;

+ 01 y sĩ đa khoa

+ 01 dược sỹ

+ 01 nữ hộ sinh

+ 01 điều dưỡng

+ 01 viên chức dân số

Tập thể Trạm y tế xã Hồng Thái Đông

2. Lịch sử hình thành và phát triển:

- Trạm y tế xã Hồng Thái Đông được xây dựng năm 1960 tại địa chỉ Thôn Yên Dưỡng, xã Hồng Thái Đông, Thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh.

- Năm 2009 trạm được xây mới 2 dãy nhà cấp 4 đưa vào sử dụng và hoạt động cho đến nay.

- Năm 2009  đến nay trạm đạt chuẩn quốc gia về y tế xã.

- Trưởng trạm y tế qua các thời kỳ :

 + Từ năm 1961 đến năm 1979 :  Trưởng Trạm đồng chí Nguyễn Hữu Nguyên

+ Từ năm 1980 đến năm 1991 : Trưởng Trạm đồng chí Hồ Văn Ngọc

+ Từ năm 1992 đến năm 1993 : Trưởng Trạm đồng chí Phạm Thị Dung

+ Từ năm 1993 đến năm 2008 : Trưởng Trạm đồng chí Nguyễn Quốc Hưng

+ Từ năm 2008  đến năm 2010:  Trưởng Trạm đồng chí Phạm Thị Dung

+ Từ năm 2011 đến năm 2018 : Trưởng Trạm đồng chí Nguyễn Thị Thu Bích

+ Từ năm 2018 đến tháng 8 năm 2019 : Trưởng Trạm đồng chí Phạm Thị Dung

+ Từ tháng 9/2019 đến nay : Trưởng Trạm đồng chí Hà Thị Thúy Nga

                 Trưởng trạm y tế xã Hồng Thái Đông . Bác sỹ : Hà Thị Thúy Nga

 

II.Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Trạm y tế xã Hồng Thái Đông

1.Chức năng
1. Trạm Y tế có chức năng cung cấp, thực hiện các dịch vụ chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho nhân dân trên địa bàn xã.
2. Trạm Y tế xã có trụ sở riêng, có con dấu để giao dịch và phục vụ công tác chuyên môn nghiệp vụ.


2.Nhiệm vụ
2.1. Thực hiện các hoạt động chuyên môn, kỹ thuật:
1. Về y tế dự phòng
:
- Thực hiện các hoạt động chuyên môn, kỹ thuật về tiêm chủng vắc xin phòng bệnh;
- Giám sát, thực hiện các biện pháp kỹ thuật phòng, chống bệnh truyền nhiễm, HIV/AIDS, bệnh không lây nhiễm, bệnh chưa rõ nguyên nhân; phát hiện và báo cáo kịp thời các bệnh, dịch;
- Hướng dẫn chuyên môn, kỹ thuật về vệ sinh môi trường, các yếu tố nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe tại cộng đồng; phòng chống tai nạn thương tích, xây dựng cộng đồng an toàn; y tế học đường; dinh dưỡng cộng đồng theo quy định của pháp luật;
- Tham gia kiểm tra, giám sát và triển khai các hoạt động về an toàn thực phẩm trên địa bàn xã theo quy định của pháp luật.

  Một số hình ảnh Công tác tiêm chủng vắc xin phòng bệnh tại Xã Hồng Thái Đông

                                    Công tác kiểm tra giám sát công tác y tế trường học

                                             Công tác Phòng Chống dịch tại xã Hồng Thái Đông

 Hình ảnh Phòng chống dịch Covid -19

2. Về khám bệnh, chữa bệnh; kết hợp, ứng dụng y học cổ truyền trong phòng bệnh và chữa bệnh:
- Thực hiện sơ cứu, cấp cứu ban đầu;
- Tổ chức khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng theo phân tuyến kỹ thuật và phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định của pháp luật;
- Kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại trong khám bệnh, chữa bệnh bằng các phương pháp dùng thuốc và các phương pháp không dùng thuốc; ứng dụng, kế thừa kinh nghiệm, bài thuốc, phương pháp điều trị hiệu quả, bảo tồn cây thuốc quý tại địa phương trong chăm sóc sức khỏe nhân dân;
- Tham gia khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự


Hình ảnh khám bệnh tại trạm y tế xã Hồng Thái Đông

3. Về chăm sóc sức khỏe sinh sản:
- Triển khai các hoạt động chuyên môn, kỹ thuật về quản lý thai; hỗ trợ đẻ và đỡ đẻ thường;
- Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em theo phân tuyến kỹ thuật và phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định của pháp luật.

 

Hình ảnh khám thai tại trạm y tế xã Hồng Thái Đông

4. Về cung ứng thuốc thiết yếu:
- Quản lý các nguồn thuốc, vắc xin được giao theo quy định;
- Hướng dẫn sử dụng thuốc an toàn, hợp lý và hiệu quả;Phát triển vườn thuốc nam mẫu phù hợp với điều kiện thực tế ở địa phương.

5. Về quản lý sức khỏe cộng đồng:
- Triển khai việc quản lý sức khỏe hộ gia đình, người cao tuổi, các trường hợp mắc bệnh truyền nhiễm, bệnh chưa rõ nguyên nhân, bệnh không lây nhiễm, bệnh mạn tính;
- Phối hợp thực hiện quản lý sức khỏe học đường.
6.Về truyền thông, giáo dục sức khoẻ:
- Thực hiện cung cấp các thông tin liên quan đến bệnh, dịch; tiêm chủng; các vấn đề có nguy cơ ảnh hưởng đến sức khoẻ cộng đồng và tuyên truyền biện pháp phòng, chống;
- Tổ chức tuyên truyền, tư vấn, vận động quần chúng cùng tham gia thực hiện công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khoẻ nhân dân; công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình.

 

             Hình ảnh truyền thông giáo dục sức khỏe tại trạm y tế xã Hồng Thái Đông


7. Hướng dẫn về chuyên môn và hoạt động đối với đội ngũ nhân viên y tế thôn:

- Đề xuất với Trung tâm Y tế thị xã về công tác tuyển chọn và quản lý đội ngũ nhân viên y tế thôn;
- Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ chuyên môn kỹ thuật đối với nhân viên y tế thôn, làm công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu và cô đỡ thôn, bản theo quy định của pháp luật;
- Tổ chức giao ban định kỳ và tham gia các khóa đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng về chuyên môn đối với đội ngũ nhân viên y tế thôn, bản theo phân cấp.

                              Hình ảnh Nhân viên y tế thôn và y tế trạm y tế xã Hồng Thái Đông

 

8. Phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai thực hiện công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình

Thực hiện cung cấp dịch vụ kế hoạch hóa gia đình theo phân tuyến kỹ thuật và theo quy định của pháp luật;
9. Tham gia kiểm tra các hoạt động hành nghề y, dược tư nhân và các dịch vụ có nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe nhân dân:
- Tham gia, phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền trong công tác kiểm tra, giám sát hoạt động hành nghề y, dược tư nhân, các dịch vụ có nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe nhân dân trên địa bàn xã;
- Phát hiện, báo cáo với cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động y tế vi phạm pháp luật, các cơ sở, cá nhân cung cấp hàng hóa, dịch vụ không bảo đảm an toàn thực phẩm, môi trường y tế trên địa bàn xã.

Một số hình ảnh công tác phối hợp kiểm tra các cơ sở hành nghề y dược tư nhân, khách sạn, kiểm tra chợ trên địa bàn xã Hồng Thái Đông

10. Thường trực Ban Chăm sóc sức khỏe cấp xã về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trên địa bàn:
- Xây dựng kế hoạch hoạt động chăm sóc sức khoẻ, xác định vấn đề sức khỏe, lựa chọn vấn đề sức khoẻ ưu tiên trên địa bàn, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã phê duyệt và làm đầu mối tổ chức triển khai thực hiện sau khi kế hoạch được phê duyệt;
- Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các hoạt động chuyên môn, kỹ thuật về Chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân trên địa bàn, trình Giám đốc Trung tâm Y tế huyện phê duyệt và tổ chức triển khai thực hiện sau khi kế hoạch được phê duyệt.
11. Thực hiện kết hợp quân - dân y theo tình hình thực tế ở địa phương.
12. Chịu trách nhiệm quản lý nhân lực, tài chính, tài sản của đơn vị theo phân công, phân cấp và theo quy định của pháp luật.
13. Thực hiện chế độ thống kê, báo cáo theo quy định của pháp luật.
14. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Trung tâm Y tế và Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã giao.

15. Các hoạt động khác:

    Một số hình ảnh hoạt động hỗ trợ người có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo trên địa bàn xã Hồng Thái Đông


Tập thể cán bộ viên chức trạm y tế xã Hồng Thái Đông luôn duy trì thực hiện tốt quy chế làm việc, có kế hoạch hoạt động cụ thể theo tuần, tháng quý, năm.  Viên chức lao động trạm y tế có truyền thống yêu ngành, yêu nghề, đoàn kết, hăng hái thi đua, phát huy nội lực, sáng tạo hoàn thành tốt nhiệm vụ, đồng thời nêu cao tinh thần trách nhiệm, tự nguyện, nhiệt tình xây dựng cơ quan, đơn vị ngày càng phát triển vững mạnh. Tinh thần thái độ, trình độ chuyên môn và năng lực của viên chức lao động  đã từng bước được nâng lên đã đáp ứng  được cơ bản nhu cầu chăm sóc sức khỏe ban đầu cho  nhân dân trên địa bàn xã, phấn đấu quyết tâm Giữ vững “Chuẩn bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn đến năm 2030” và những năm tiếp theo .