TRẠM Y TẾ XÃ HỒNG THÁI TÂY


 

1.TỔ CHỨC BỘ MÁY HOẠT ĐỘNG

Bác sỹ: Nguyễn Văn Hùng - Phụ trách trạm y tế xã Hồng Thái Tây

 

1. Cơ cấu tổ chức

- Tổng số: 06 cán bộ, nhân viên

+ 01 bác sĩ đa khoa

+ 01 y sĩ đa khoa

+ 01 y sĩ phòng dịch

+ 02 điều dưỡng

+ 01 viên chức dân số

Tập thể Trạm y tế xã Hồng Thái Tây

2. Lịch sử hình thành và phát triển

Năm 1971 trạm y tế được chuyển từ thôn lâm xá 1 về thôn Hoành Mô, khi đó là trạm y tế xã Phạm Hồng Thái, do Y sỹ Nguyễn Hữu Nguyên làm trạm trưởng. Trạm được xây 1 dãy nhà cấp 4.

Tháng 9/1986 xã Phạm Hồng Thái tách thành hai xã Hồng Thái Đông và Hồng Thái Tây khi đó tên đơn vị đổi thành Trạm y tế xã Hồng Thái Tây do bà Đỗ Thị Diêm làm trạm trưởng.

Năm 1993 Y sỹ Nguyễn Văn Hùng được bổ nhiệm làm trạm trưởng trạm y tế xã Hồng Thái Tây.

Tháng 9/1998 – 9/2001 Bác sỹ Nguyễn Thị Hằng được bổ nhiệm làm trạm trưởng trạm y tế xã Hồng Thái Tây.

Năm 2001-2012 bác sỹ Nguyễn Văn Hùng được bổ nhiệm làm trạm trưởng trạm y tế xã Hồng Thái Tây.

Ngày 14/02/2004 được UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn quốc gia về y tế.

Năm 2009 trạm được UBND huyện Đông Triều xây dựng dãy nhà 2 tầng với các phòng chức năng, diện tích khoảng 300m2.

Năm 2013 -2014 bác sỹ Nguyễn Thị Phải được bổ nhiệm làm trạm trưởng trạm y tế xã Hồng Thái Tây.

Năm 2014 – 2019 Y sỹ Bùi Xuân Hoài được bổ nhiệm làm trạm trưởng trạm y tế xã Hồng Thái Tây.

Năm 2019 – 8/2020 bác sỹ Trần Thị Thu Hương được bổ nhiệm trạm trưởng trạm y tế Hồng Thái Tây

Từ năm 2020 đến nay bác sỹ Nguyễn Văn Hùng được bổ nhiệm làm phụ trách trạm y tế xã Hồng Thái Tây.

* Thông tin chung:

- Trạm y tế xã Hồng Thái Tây

- Địa chỉ: Thôn Hoành Mô, xã Hồng Thái Tây, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh.

- Điện thoại: 02033.679244

- Email: tythongthaitay@gmail.com

II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA TRẠM Y TẾ XÃ HỒNG THÁI TÂY

1. Vị trí, chức năng

 Trạm y tế có chức năng cung cấp, thực hiện các dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân trên địa bàn xã. Đồng thời trạm y tế cũng đã có trụ sở riêng, có con dấu để giao dịch và phục vụ công tác chuyên môn nghiệp vụ.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn

Trạm Y tế xã Hồng Thái Tây có nhiệm vụ thực hiện các hoạt động chuyên môn, kỹ thuật về y tế dự phòng; kết hợp, ứng dụng y học cổ truyền trong phòng bệnh và chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe sinh sản, quản lý sức khỏe cộng đồng, truyền thông, giáo dục sức khoẻ, thực hiện nhiệm vụ dân số - KHHGĐ trên địa bàn.

*Về y tế dự phòng:

Thực hiện các hoạt động chuyên môn, kỹ thuật về tiêm chủng vắc xin phòng bệnh.

Giám sát, thực hiện các biện pháp kỹ thuật phòng, chống bệnh truyền nhiễm, HIV/AIDS, bệnh không lây nhiễm, bệnh chưa rõ nguyên nhân; phát hiện và báo cáo kịp thời các bệnh, dịch.

Hướng dẫn chuyên môn, kỹ thuật về vệ sinh môi trường, các yếu tố nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe tại cộng đồngphòng chng tai nạn thương tích, xây dựng cộng đồng an toàny tế học đường; dinh dưỡng cộng đồng theo quy định của pháp luật.

Tham gia kiểm tra, giám sát và triển khai các hoạt động về an toàn thực phm trên địa bàn xã theo quy định của pháp luật.

*Về khám bệnh, chữa bệnh; kết hợp, ứng dụng y học cổ truyền trong phòng bệnh và chữa bệnh:

+ Thực hiện sơ cứu, cấp cứu ban đầu.

Kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại trong khám bệnh, chữa bệnh bằng các phương pháp dùng thuốc và các phương pháp không dùng thuốc; ứng dụng, kế thừa kinh nghiệm, bài thuốc, phương pháp điều trị hiệu quả, bảo tồn cây thuốc quý tại địa phương trong chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Tham gia khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự.

*Về chăm sóc sức khỏe sinh sản:

Triển khai các hoạt động chuyên môn, kỹ thuật về quản lý thai.

+ Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em theo phân tuyến kỹ thuật và phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định của pháp luật.

*Về cung ứng thuốc thiết yếu:

Phát triển vườn thuốc nam mẫu phù hợp với điều kiện thực tế ở địa phương.

*Về quản lý sức khỏe cộng đồng:

+ Triển khai việc quản lý sức khỏe hộ gia đình, người cao tuổi, các trường hợp mắc bệnh truyền nhiễm, bệnh chưa rõ nguyên nhân, bệnh không lây nhiễm, bệnh mạn tính;

Phối hợp thực hiện quản lý sức khỏe học đường.

*Về truyền thông, giáo dục sức khoẻ:

Thực hiện cung cấp các thông tin liên quan đến bệnh, dịch; tiêm chủng; các vấn đề có nguy cơ ảnh hưởng đến sức khoẻ cộng đồng và tuyên truyền biện pháp phòng, chống.

Tổ chức tuyên truyền, tư vấn, vận động quần chúng cùng tham gia thực hiện công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khoẻ nhân dân; công tác dân số – kế hoạch hóa gia đình.

*Về hoạt động dân số - kế hoạch hóa gia đình

+ Trạm Y tế xã Hồng Thái Tây không chỉ có nhiệm vụ trong chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân mà còn có trách nhiệm đối với công tác dân số – kế hoạch hóa gia đình do đó Trạm y tế cần phối hợp với các ban, ngành đoàn thể triển khai thực hiện công tác dân số – kế hoạch hóa gia đình; thực hiện cung cấp dịch vụ kế hoạch hóa gia đình theo phân tuyến kỹ thuật và theo quy định ca pháp luật.

Ngoài ra Trạm y tế xã Hồng Thái Tây còn có trách nhiệm tham gia kim tra các hoạt động hành nghề y, dược tư nhân và các dịch vụ có nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe nhân dân, thường trực Ban Chăm sóc sức khỏe ban đầu cấp về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trên địa bàn cũng như thực hiện kết hợp quân – dân y theo tình hình thực tế ở địa phương.

Thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám đốc Trung tâm y tế giao./.