TRẠM Y TẾ XÃ YÊN ĐỨC

ĐIỂM SÁNG TRONG CÔNG TÁC KHÁM CHỮA BỆNH BAN ĐẦU CHO NHÂN DÂN

Xã Yên Đức nằm phía Đông Nam thị xã Đông Triều, phía Bắc giáp với phường Yên Thọ, phía Nam giáp sông Đá Bạc, phía Đông giáp với phường Hoàng Quế phía tây bắc giáp với phường Yên Thọ và sông Đá Bạc cách trung tâm thị xã 15 km về phía Đông Nam, được nối Quốc lộ 18A là đường 333 dài 4km  đi qua trung tâm xã. Toàn xã có: 1570 hộ với 5529 khẩu, phân bố thành 5 thôn. Mặc dù vẫn còn gặp nhiều khó khăn địa hình phức tạp, dân cư sống rải rác, trình độ dân trí không đồng đều...Nhưng trong những năm qua, Với chức năng cung cấp, thực hiện các dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân trên địa bàn xã, những năm qua Trạm Y tế xã Yên Đức không chỉ làm tốt công tác khám, chữa bệnh cho người dân trên địa bàn mà còn thực hiện tốt các chương trình mục tiêu Y tế - Dân số. Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn nhưng đội ngũ cán bộ, nhân viên Trạm Y tế xã Yên Đức luôn nỗ lực thực hiện tốt công tác tham mưu, phối hợp cũng như trong hoạt động chuyên môn và từng bước nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh cho nhân dân trên địa bàn xã.

Được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của TTYT thị xã Đông Triều, Đảng ủy, HĐND, UBND xã Yên Đức; Trạm Y tế xã đã tham mưu giúp UBND xã kiện toàn Ban Chỉ đạo Bảo vệ và chăm sóc sức khoẻ nhân dân, phân công nhiệm vụ cụ thể các thành viên. Ban chỉ đạo đã phát huy được vai trò trách nhiệm tổ chức thực hiện, vận động và tạo điều kiện cho mỗi thành viên tham gia vào công tác chăm sóc sức khoẻ và bảo vệ cộng đồng.

Với biên chế được giao 06 viên chức đủ nhân lực đảm bảo theo định biên về cơ cấu. Ngay từ đầu năm Trạm Y tế đã tham mưu giúp UBND xã ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện các nhiệm vụ; xây dựng kế hoạch năm, quý, tháng cụ thể cho các chương trình hoạt động và phân công trách nhiệm cụ thể cho từng cán bộ phụ trách các chương trình Y tế phù hợp với trình độ chuyên môn.

 

            I. Tổ chức bộ máy hoạt động:

Trạm trưởng Trạm y tế xã Yên Đức: Bác sỹ. Nguyễn Xuân Liêm

1. Cơ cấu tổ chức:

- Tổng số: 06 cán bộ

+ 01 bác sĩ đa khoa;

+ 01 cử nhân điều dưỡng

+ 02 y sĩ đa khoa

+ 01 nữ hộ sinh

+ 01 viên chức dân số

Tập thể nhân viên và y tế thôn Trạm y tế xã Yên Đức

2. Lịch sử hình thành và phát triển:

          Trạm y tế xã Yên Đức được xây dựng năm 1963 có tên là nhà Hộ sinh xã Yên Đức. Nhà được xây cấp 4 mái ngói và ở vị trí khu Bến Đò Đụn sau chuyển về chân Núi Canh thôn Đồn Sơn - xã Yên Đức. Đến năm 1970 được chuyển về địa điểm mới khu Giếng Mía – thôn Chí Linh – xã Yên Đức và được đổi tên là Trạm Y tế xã Yên Đức cho đến nay. Diện tích toàn trạm là 3813,3 m2, diện tích xây dựng khoảng 250 m2, nhàcấp 4 mái bằng. Đến năm 2010 được xây dựng dãy nhà 2 tầng cấp 4 có diện tích xây dựng khoảng 300 m2 và có 11 phòng chức năng đủ đáp ứng nhu cầu chăm sóc và bảo vệ sức khỏe ban đầu cho nhân dân trên địa bàn xã.

          Các đồng chí lãnh đaoh Trạm Y tế qua các thời kỳ:

          - Giai đoạn từ năm 1963 đến năm 1985 y sỹ Nguyễn Văn Chiếm làm trạm trưởng.

          - Giai đoạn từ năm 1986 đến năm 1988 y sỹ Liễn làm trạm trưởng.

          - Giai đoạn từ năm 1989 đến năm 2003 y sỹ Nguyễn Thị Soi làm trạm trưởng.

          - Giai đoạn từ năm 2003 đến năm 2005 Bác sỹ Nguyễn Xuân Liêm làm trạm trưởng.

- Giai đoạn từ năm 2005 đến năm 10/2020 Bác sỹ Phạm Đức Luận làm trạm trưởng.

- Từ 10/2020 đến nay Bác sỹ Nguyễn Xuân Liêm làm trạm trưởng.

Công tác thực hiện Đạt Bộ tiêu chí quốc gia các giai đoạn:

- Đạt Bộ tiêu chí quốc gia năm 2005 giai đoạn 2001-2010.

- Năm 2012 Đạt chuẩn bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn 2010-2020.

- Thông tin chung:

+ Địa chỉ: Thôn Chí Linh, xã Yên Đức, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh

+ Email: www.tytttyenduc@gmail.com

II. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Trạm y tế xã Yên Đức

1. Chức năng

1. Trạm Y tế xã Yên Đức có chức năng cung cấp, thực hiện các dịch vụ chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho nhân dân trên địa bàn xã.

2.  có trụ sở riêng, có con dấu để giao dịch và phục vụ công tác chuyên môn nghiệp vụ.

2. Nhiệm vụ

1. Thực hiện các hoạt động chuyên môn, kỹ thuật thực hiện theo mô hình 2 Sở y tế phê duyệt.

a) Về y tế dự phòng:

Thực hiện các hoạt động chuyên môn, kỹ thuật về tiêm chủng vắc xin phòng bệnh;

Giám sát, thực hiện các biện pháp kỹ thuật phòng, chống bệnh truyền nhiễm, HIV/AIDS, bệnh không lây nhiễm, bệnh chưa rõ nguyên nhân; phát hiện và báo cáo kịp thời các bệnh, dịch;

Hướng dẫn chuyên môn, kỹ thuật về vệ sinh môi trường, các yếu tố nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe tại cộng đồngphòng chng tai nạn thương tích, xây dựng cộng đồng an toàny tế học đường; dinh dưỡng cộng đồng theo quy định của pháp luật;

Tham gia kiểm tra, giám sát và triển khai các hoạt động về an toàn thực phm trên địa bàn xã theo quy định của pháp luật.

b) Về khám bệnh, chữa bệnh; kết hợp, ứng dụng y học cổ truyền trong phòng bệnh và chữa bệnh:

Thực hiện sơ cứu, cấp cứu ban đầu;

Tổ chức khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng theo phân tuyến kỹ thuật và phạm vi hoạt độnchuyên môn theo quy định của pháp luật;

Kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại trong khám bệnh, chữa bệnh bằng các phương pháp dùng thuốc và các phương pháp không dùng thuốc; ứng dụng, kế thừa kinh nghiệm, bài thuốc, phương pháp điều trị hiệu quả, bảo tồn cây thuốc quý tại địa phương trong chăm sóc sức khỏe nhân dân;

Tham gia khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự

c) Về chăm sóc sức khỏe sinh sản:

Triển khai các hoạt động chuyên môn, kỹ thuật về quản lý thai nghén.

Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em theo phân tuyến kỹ thuật và phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định của pháp luật.

d) Về cung ứng thuốc thiết yếu:

Quản lý các nguồn thuốc, vắc xin được giao theo quy định;

Hướng dẫn sử dụng thuốc an toàn, hợp lý và hiệu quả;

Phát triển vườn thuốc nam mẫu phù hợp với điều kiện thực tế ở địa phương.

đ) Về quản lý sức khỏe cộng đồng:

Triển khai việc quản lý sức khỏe hộ gia đình, người cao tuổi, các trường hợp mắc bệnh truyền nhiễm, bệnh chưa rõ nguyên nhân, bệnh không lây nhiễm, bệnh mạn tính;

Phối hợp thực hiện quản lý sức khỏe học đường.

Về truyền thông, giáo dục sức khoẻ:

Thực hiện cung cấp các thông tin liên quan đến bệnh, dịch; tiêm chủng; các vấn đề có nguy cơ ảnh hưởng đến sức khoẻ cộng đồng và tuyên truyền biện pháp phòng, chống;

    + Tổ chức tuyên truyền, tư vấn, vận động quần chúng cùng tham gia thực hiện công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khoẻ nhân dân; công tác dân số – kế hoạch hóa gia đình.

     Về hoạt động dân số - kế hoạch hóa gia đình

          + Trạm Y tế Yên Đức không chỉ có nhiệm vụ trong chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân mà còn có trách nhiệm đối với công tác dân số – kế hoạch hóa gia đình do đó Trạm y tế cần phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai thực hiện công tác dân số – kế hoạch hóa gia đình; thực hiện cung cấp dịch vụ kế hoạch hóa gia đình theo phân tuyến kỹ thuật và theo quy định ca pháp luật.

Ngoài ra Trạm y tế xã Yên Đức còn có trách nhiệm tham gia kim tra các hoạt động hành nghề y, dược tư nhân và các dịch vụ có nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe nhân dân, thường trực Ban Chăm sóc sức khỏe ban đầu cấp về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trên địa bàn cũng như thực hiện kết hợp quân – dân y theo tình hình thực tế ở địa phương.

Thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám đốc Trung tâm y tế giao.

2. Hướng dẫn về chuyên môn và hoạt động đối với đội ngũ nhân viên y tế thôn:

a) Đề xuất với Trung tâm Y tế thị xã, về công tác tuyển chọn và quản lý đội ngũ nhân viên y tế thôn;

b) Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ chuyên môn kỹ thuật đối với nhân viên y tế thôn, bản làm công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu và cô đỡ thôn, bản theo quy định của pháp luật;

c) Tổ chức giao ban định kỳ và tham gia các khóa đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng về chuyên môn đối với đội ngũ nhân viên y tế thôn, theo phân cấp.

3. Phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai thực hiện công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình; thực hiện cung cấp dịch vụ kế hoạch hóa gia đình theo phân tuyến kỹ thuật và theo quy định ca pháp luật;

4. Tham gia kim tra các hoạt động hành nghề y, dược tư nhân và các dịch vụ có nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe nhân dân:

a) Tham gia, phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền trong công tác kiểm tra, giám sát hoạt động hành nghề y, dược tư nhân, các dịch vụ có nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe nhân dân trên địa bàn xã;

b) Phát hiện, báo cáo với cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động y tế vi phạm pháp luật, các cơ s, cá nhân cung cấp hànhóa, dịch vụ không bảo đảm an toàn thực phẩm, môi trường y tế trên địa bàn xã.

5. Thường trực Ban Chăm sóc sức khỏe cấp xã về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trên địa bàn:

a) Xây dựng kế hoạch hoạt động chăm sóc sức khoẻ, xác định vấn đề sức khỏe, lựa chọn vấn đề sức khoẻ ưu tiên trên địa bàn, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã phê duyệt và làm đầu mối tổ chức triển khai thực hiện sau khi kế hoạch được phê duyệt;

b) Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiệcác hoạt động chuyên môn, kỹ thuật về Chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân trên địa bàn, trình Giám đốc Trung tâm Y tế thị xã phê duyệt và tổ chức triểkhai thực hiện sau khi kế hoạch được phê duyệt.

6. Thực hiện kết hợp quân - dân y theo tình hình thực tế ở địa phương.

7. Chịu trách nhiệm quản lý nhân lực, tài chính, tài sản của đơn vị theo phân công, phân cấp và theo quy định của pháp luật.

8. Thực hiện chế độ thống kê, báo cáo theo quy định của pháp luật.

9. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đc Trung tâm Y tế thị xã và Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã giao.

Phát huy những kết quả đã đạt được, trong thời gian tới, Trạm Y tế xã Yên Đức tiếp tục tổ chức tốt công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân gắn với việc thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về Y tế; đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh, đặc biệt các bệnh mới nổi bằng nhiều hình thức; tham mưu cho chính quyền địa phương tăng cường công tác kiểm tra, xử lý vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm. Đồng thời, từng bước nâng cao chất lượng chuyên môn để đáp ứng ngày càng tốt hơn trong nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân xã.