TRẠM Y TẾ PHƯỜNG YÊN THỌ

 

I. TỔ CHỨC BỘ MÁY HOẠT ĐỘNG

1. Cơ cấu tổ chức: Tổng số: 04 cán bộ

+ 01 y sĩ đa khoa

+ 01 Điều dưỡng

+ 01 Nữ hộ sinh

+ 01 Viên chức dân số

Tập thể nhân viên Trạm y tế phường Yên Thọ

2. Lịch sử hình thành và phát triển:

- Trạm y tế phường Yên Thọ được thành lập và xây dựng từ năm 1963 tại địa chỉ thôn Yên Lãng 3, xã Yên Thọ, Đông Triều, Quảng Ninh do Y sỹ Nguyễn Văn Xùy làm Trạm Trưởng. Năm 1971 Trạm được xây mới 2 dãy nhà cấp 4.

- Từ năm 1978-1983 Y sỹ Nguyễn Thị Thìn được bổ nhiệm làm Trưởng Trạm y tế xã Yên Thọ.

- Từ năm 1984-1987 Y sỹ Trần Xuân Nhanh được bổ nhiệm làm Trạm trưởng Trạm y tế xã Yên Thọ.

- Từ năm 1988-1989 Y sỹ Nguyễn Thị Thìn tiếp tục được bổ nhiệm làm Trưởng Trạm y tế xã Yên Thọ.

- Từ năm 1990- 2000 Bác sỹ Nguyễn Xuân Liêm được bổ nhiệm làm Trưởng Trạm y tế Yên Thọ.

- Từ năm 2001 đến tháng 07/2005 Bác sỹ Lê Thị Kim Tiến được bổ nhiệm làm Trưởng Trạm y tế Yên Thọ.

- Năm 2002 Trạm đạt chuẩn quốc gia về  y tế xã.

- Từ tháng 8/2005 đến 08/2020 Bác sỹ Nguyễn Xuân Liêm tiếp tục được bổ nhiệm làm Trưởng Trạm y tế Yên Thọ.

- Năm 2002 Trạm đạt chuẩn quốc gia về  y tế xã.

- Tháng 9/2020 đến 02/2021 Bác sỹ Trần Thị Thu Hương được bổ nhiệm Trưởng trạm y tế phường Yên Thọ.

- Tháng 03/2021 Bác sỹ Phạm Văn Thư được bổ nhiệm Trưởng trạm y tế phường Yên Thọ.

 - Tháng 07/2021 Trạm được UBND thị xã Đông triều xây dựng mới với diện tích sàn khoảng 520m2.

- Thông tin chung:

+ Địa chỉ : Khu Yên Lãng 3, phường Yên Thọ, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh

+ Điện thoại: 02033.676.749

+ Email: www.tytyentho@gmail.com.

II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA TRẠM Y TẾ PHƯỜNG YÊN THỌ

1. Vị trí, chức năng:

 Trạm y tế phường Yên Thọ có chức năng cung cấp, thực hiện các dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân trên địa bàn phường. Đồng thời Trạm y tế cũng đã có trụ sở riêng, có con dấu để giao dịch và phục vụ công tác chuyên môn nghiệp vụ.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn

Trạm Y tế phường Yên Thọ có nhiệm vụ thực hiện các hoạt động chuyên môn, kỹ thuật về: Y tế dự phòng; khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng; y dược cổ truyền; sức khỏe sinh sản; trang thiết bị y tế; dược; mỹ phẩm; an toàn thực phẩm; bảo hiểm y tế, dân số - kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn phường. Đồng thời phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể phường, các khu, các trường học trong việc triển khai các chương trình chăm sóc sức khỏe nhân dân .

2.1 Về y tế dự phòng

Thực hiện các hoạt động chuyên môn, kỹ thuật về tiêm chủng vắc xin phòng bệnh.

- Giám sát, thực hiện các biện pháp kỹ thuật phòng, chống bệnh truyền nhiễm, HIV/AIDS, bệnh không lây nhiễm, bệnh chưa rõ nguyên nhân; phát hiện và báo cáo kịp thời các bệnh, dịch.

-  Hướng dẫn chuyên môn, kỹ thuật về vệ sinh môi trường, các yếu tố nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe tại cộng đồngphòng chng tai nạn thương tích, xây dựng cộng đồng an toàny tế học đường; dinh dưỡng cộng đồng theo quy định của pháp luật.

Tham gia kiểm tra, giám sát và triển khai các hoạt động về an toàn thực phm trên địa bàn phường theo quy định của pháp luật.

2.2 Về khám bệnh, chữa bệnh; kết hợp, ứng dụng y học cổ truyền trong phòng bệnh và chữa bệnh

- Công tác khám chữa bệnh tại Trạm luôn được quan tâm và là công việc thường xuyên tại Trạm. Trong chương trình khám chữa bệnh đã trú trọng nâng cao trình độ chuyên môn đồng thời cải cách phong cách, thái độ phục vụ nhân dân.

- Thực hiện sơ cứu, cấp cứu ban đầu.

-  Kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại trong khám bệnh, chữa bệnh bằng các phương pháp dùng thuốc và các phương pháp không dùng thuốc; ứng dụng, kế thừa kinh nghiệm, bài thuốc, phương pháp điều trị hiệu quả, bảo tồn cây thuốc quý tại địa phương trong chăm sóc sức khỏe nhân dân.

- Tham gia khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự.

2.3 Về chăm sóc sức khỏe sinh sản

- Triển khai các hoạt động chuyên môn, kỹ thuật về quản lý thai.

- Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em theo phân tuyến kỹ thuật và phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định của pháp luật.

    1.  Về cung ứng thuốc thiết yếu

-  Phát triển vườn thuốc nam mẫu phù hợp với điều kiện thực tế ở địa phương.

2.5 Về quản lý sức khỏe cộng đồng

- Triển khai việc quản lý sức khỏe hộ gia đình, người cao tuổi, các trường hợp mắc bệnh truyền nhiễm, bệnh chưa rõ nguyên nhân, bệnh không lây nhiễm, bệnh mạn tính.

- Phối hợp thực hiện quản lý sức khỏe học đường.

2.6 Về truyền thông, giáo dục sức khoẻ

- Thực hiện cung cấp các thông tin liên quan đến bệnh, dịch; tiêm chủng; các vấn đề có nguy cơ ảnh hưởng đến sức khoẻ cộng đồng và tuyên truyền biện pháp phòng, chống.

Tổ chức tuyên truyền, tư vấn, vận động quần chúng cùng tham gia thực hiện công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khoẻ nhân dân; công tác dân số – kế hoạch hóa gia đình.

2.7 Về hoạt động Dân số và Phát triển

-  Trạm Y tế phường Yên Thọ không chỉ có nhiệm vụ trong chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân mà còn có trách nhiệm đối với công tác dân số do đó Trạm y tế cần phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai thực hiện công tác dân số; thực hiện cung cấp dịch vụ kế hoạch hóa gia đình theo phân tuyến kỹ thuật và theo quy định ca pháp luật.

Ngoài ra Trạm y tế phường Yên Thọ còn có trách nhiệm tham gia kim tra các hoạt động hành nghề y, dược tư nhân và các dịchvụ có nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe nhân dân, thường trực Ban Chăm sóc sức khỏe ban đầu cấp phường về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trên địa bàn cũng như thực hiện kết hợp quân – dân y theo tình hình thực tế ở địa phương.

Thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám đốc Trung tâm y tế thị xã Đông Triều giao.