TRẠM Y TẾ PHƯỜNG KIM SƠN

 

 

I. Tổ chức bộ máy hoạt động:

 

Trạm trưởng Trạm y tế phường Kim Sơn: Bác sỹ. Trần Thị Thu Hiền

 

1. Cơ cấu tổ chức:

- Tổng số: 06 cán bộ

+ 01 bác sĩ đa khoa;

+ 02 y sĩ đa khoa

+ 01 Dược sĩ Đại học

+ 01 nữ hộ sinh

+ 01 viên chức dân số

 

Tập thể Trạm y tế phường Kim Sơn

2. Lịch sử hình thành và phát triển:

- Trạm y tế phường Kim Sơn được xây dựng năm 1989 với 3 dãy nhà cấp IV  tại địa chỉ Gia Mô, Kim Sơn, Đông Triều, Quảng Ninh do Bác sĩ Đặng Văn Nhật  làm trạm trưởng.

- Năm 2009 trạm đạt chuẩn quốc gia về y tế xã.

- Tháng 2 Năm 2017 Y sỹ Nguyễn Thành Phương  được bổ nhiệm trạm trưởng trạm y tế phường Kim Sơn

- Năm08/ 2018 Phó trưởng trạm  bác sỹ Trần Thị Thu Hiền

- Năm 2019 trạm được UBND thị xã Đông Triều xây mới với diện tích sàn khoảng 350m2 

- Tháng 9/2019  bác sỹ Trần Thị Thu Hiền được bổ nhiệm trạm trưởng trạm y tế phường Kim Sơn

- Thông tin chung:

+ Địa chỉ: Tổ 1, Khu Gia Mô, phường Kim Sơn, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh

+ Điện thoại: 02033.675.803

+ Email: www.tytkimson1@gmail.com

 

II. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Trạm y tế phường Kim Sơn:

  

  

1. Vị trí, chức năng:

 Trạm y tế phường Kim Sơn có chức năng cung cấp, thực hiện khám bệnh, chữa bệnh, các dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân trên địa bàn phường. Đồng thời trạm y tế cũng đã có trụ sở riêng, có con dấu để giao dịch và phục vụ công tác chuyên môn nghiệp vụ.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn:

          Trạm Y tế phường Kim Sơn có nhiệm vụ thực hiện các hoạt động chuyên môn, khám bệnh ,chữa bệnh, kỹ thuật về y tế dự phòng; kết hợp, ứng dụng y học cổ truyền trong phòng bệnh và chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe sinh sản, quản lý sức khỏe cộng đồng, truyền thông, giáo dục sức khoẻ, thực hiện nhiệm vụ dân số - KHHGĐ trên địa bàn.

  • Về y tế dự phòng:

Thực hiện các hoạt động chuyên môn, kỹ thuật về tiêm chủng vắc xin phòng bệnh;

Giám sát, thực hiện các biện pháp kỹ thuật phòng, chống bệnh truyền nhiễm, HIV/AIDS, bệnh không lây nhiễm, bệnh chưa rõ nguyên nhân; phát hiện và báo cáo kịp thời các bệnh, dịch;

Hướng dẫn chuyên môn, kỹ thuật về vệ sinh môi trường, các yếu tố nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe tại cộng đồngphòng chng tai nạn thương tích, xây dựng cộng đồng an toàny tế học đường; dinh dưỡng cộng đồng theo quy định của pháp luật;

Tham gia kiểm tra, giám sát và triển khai các hoạt động về an toàn thực phm trên địa bàn phường theo quy định của pháp luật.

-Về khám bệnh, chữa bệnh; kết hợp, ứng dụng y học cổ truyền trong phòng bệnh và chữa bệnh:

+ Thực hiện sơ cứu, cấp cứu ban đầu;

Kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại trong khám bệnh, chữa bệnh bằng các phương pháp dùng thuốc và các phương pháp không dùng thuốc; ứng dụng, kế thừa kinh nghiệm, bài thuốc, phương pháp điều trị hiệu quả, bảo tồn cây thuốc quý tại địa phương trong chăm sóc sức khỏe nhân dân;

Tham gia khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự

  • Về chăm sóc sức khỏe sinh sản:

Triển khai các hoạt động chuyên môn, kỹ thuật về quản lý thai.

+ Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em theo phân tuyến kỹ thuật và phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định của pháp luật.

-Về cung ứng thuốc thiết yếu:

Phát triển vườn thuốc nam mẫu phù hợp với điều kiện thực tế ở địa phương.

  • Về quản lý sức khỏe cộng đồng:

+ Triển khai việc quản lý sức khỏe hộ gia đình, người cao tuổi, các trường hợp mắc bệnh truyền nhiễm, bệnh chưa rõ nguyên nhân, bệnh không lây nhiễm, bệnh mạn tính;

Phối hợp thực hiện quản lý sức khỏe học đường.

  • Về truyền thông, giáo dục sức khoẻ:

Thực hiện cung cấp các thông tin liên quan đến bệnh, dịch; tiêm chủng; các vấn đề có nguy cơ ảnh hưởng đến sức khoẻ cộng đồng và tuyên truyền biện pháp phòng, chống;

Tổ chức tuyên truyền, tư vấn, vận động quần chúng cùng tham gia thực hiện công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khoẻ nhân dân; công tác dân số – kế hoạch hóa gia đình.

  • Về hoạt động dân số - kế hoạch hóa gia đình

 + Trạm Y tế phường Kim Sơn không chỉ có nhiệm vụ trong chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân mà còn có trách nhiệm đối với công tác dân số – kế hoạch hóa gia đình do đó Trạm y tế cần phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai thực hiện công tác dân số – kế hoạch hóa gia đình; thực hiện cung cấp dịch vụ kế hoạch hóa gia đình theo phân tuyến kỹ thuật và theo quy định ca pháp luật.

          Ngoài ra Trạm y tế phường Kim Sơn  còn có trách nhiệm tham gia kim tra các hoạt động hành nghề y, dược tư nhân và các dịch vụ có nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe nhân dân, thường trực Ban Chăm sóc sức khỏe ban đầu cấp phường về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trên địa bàn cũng như thực hiện kết hợp quân – dân y theo tình hình thực tế ở địa phương.

Thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám đốc Trung tâm y tế giao.