TRẠM Y TẾ PHƯỜNG XUÂN SƠN

I. Tổ chức bộ máy hoạt động:

Trạm trưởng: Cử nhân Điều dưỡng Hoàng Thị Hợp

 

1. Cơ cấu tổ chức:

- Tổng số: 06 cán bộ

+ 01 Đại học điều dưỡng

+ 01 Bác sĩ đa khoa;

+ 02 Y sỹ đa khoa

+ 01 Cao đẳng điều dưỡng

+ 01 Viên chức dân số

Tập thể Trạm Y tế phường Xuân Sơn

2. Lịch sử hình thành và phát triển:

          - Trạm Y tế phường Xuân Sơn được hình thành năm 1963, trong quá trình phát triển được sửa chữa nâng cấp cơ sở vật chất để đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn, năm 2000 Trạm Y tế được xây dựng trụ sở tại thôn XuânViên 3, xã Xuân Sơn, huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh do Y sỹ Cao Xuân Hồng làm Trạm trưởng.

          - Năm 2008 được Tập đoàn Phú Mỹ Hưng tặng máy siêu âm mầu, máy nội soi tai mũi họng, máy Morniter sản khoa.

          - Năm 2010 Trạm được Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam tài trợ xây dựng  nhà 2 tầng và khuôn viện trạm.

          - Tháng 10 năm 2011 được Ngân hàng Công thương Viettin Bank tài trợ 01 chiếc xe cứu thương và một số trang thiết bị.

          - Năm 2003 Trạm Y tế đạt Chuẩn quốc gia về y tế xã.

          - Tháng 9 năm 2018 Cử nhân điều dưỡng Hoàng Thị Hợp được bổ nhiệm làm Phó trưởng trạm Y tế phường Xuân Sơn.

          - Tháng 9 năm 2019 Cử nhân điều dưỡng Hoàng Thị Hợp được bổ nhiệm làm Trạm trưởng trạm Y tế phường Xuân Sơn.

          - Thông tin chung:

           Trạm Y tế phường Xuân Sơn

          + Địa chỉ:khu Xuân Viên 3, phường Xuân Sơn, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh

          + Điện thoại: 02033.870.949

          + Gmail: Tytxuanson1@gmail.com

          II. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Trạm Y tế phường Xuân Sơn:

 


          2. Chức năng, nhiệm vụ:

  2.1 Chức năng:

  - Trạm Y tế là cơ quan chuyên môn thuộc Trung tâm Y tế thị xã ĐôngTriều, chịu sự lãnh đạo, quản lý toàn diện của Trung tâm Y tế, đồng thời chịu sự quản lý của Uỷ ban nhân dân phường, về mặt quản lý hành chính Nhà nước và việc xây dựng kế hoạch hoạt động y tế Dân số kế hoạch hoá gia đình trên địa bàn.

- Trạm Y tế phường với chức năng tham mưu cho TTYT thị xã Đông Triu, Ủy ban nhân dân phường thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Y tế dự phòng; Khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng; Y dược cổ truyền; Sức khỏe sinh sản; Trang thiết bị y tế; Dược; Mỹ phẩm; An toàn thực phẩm, Dânsố - kế hoạch hóa gia đình.

  2.2 Nhiệm vụ:

          - Xây dựng kế hoạch công tác về y tế năm trình UBND phường và Giám đốc TTYT thị xã; tổ chức triển khai thực hiện sau khi kế hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

          - Tham mưu cho UBND phường và Giám đốc TTYT thị xã để tổ chức triển khai, thực hiện các nội dung về chăm sóc sức khỏe ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh, sơ cứu, cấp cứu cho nhân dân trên địa bàn; phấn đấu và duy trì đạt Bộ Tiêu chí quốc gia về y tế; tổ chức triển khai thực hiện các dự án trong Chương trình mục tiêu quốc gia về Y tế, vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống HIV/AIDS. Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tại địa phương.

          - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Sở Y tế, Trung tâm Y tế và của địa phương giao.