TRẠM Y TẾ PHƯỜNG HƯNG ĐẠO

I. Tổ chức bộ máy hoạt động:

Trưởng Trạm Y tế phường Hưng Đạo: Y sĩ. Nguyễn Hải Đăng

1. Cơ cấu tổ chức:

- Tổng số: 06 cán bộ

+ 01 y sĩ đông y.

+ 03 y sĩ đa khoa.

+ 01 y tá.

+ 01 viên chức dânsố.

 

Tập thể Trạm y tế phường Hưng Đạo

2. Lịch sử hình thành và phát triển:

- Trạm Y tế phường Hưng Đạo được xây dựng năm 1990 tại địa chỉ khu Mễ Xá 2, phường Hưng Đạo, ĐôngTriều, QuảngNinh do Y sỹ Hoàng Thị Đệ làm Trưởng trạm.

- Năm 2005 trạm đạt chuẩn quốc gia về y tế xã.

- Tháng 1 Năm 2013 bác sỹ Nguyễn Thị Nhiên được bổ nhiệm Trưởng trạm Y tế phường Hưng Đạo.

- Tháng 10 năm 2015 y sĩ Tăng Thị Mai được bổ nhiệm làm Trưởng trạm Y tế phường Hưng Đạo.

- Tháng 7 năm 2020 y sĩ Nguyễn Hải Đăng được điều chuyển về làm Phó trưởng trạm phụ trách  trạm Y tế phường Hưng Đạo. Ngày 30 tháng 12 năm 2021, được bổ nhiệm làm Trưởng trạm Y tế phường Hưng Đạo.

- Năm 2019 trạm được UBND thị xã Đông Triều xây mới với diện tích sàn khoảng 500m2. Trạm được xây khép kín với 11 phòng chức năng.

- Tháng 8 năm 2021, trạm được xây thêm công trình phụ trợ gồm  nhà kho và nhà xe.

- Thông tin chung:

+ Địa chỉ: Khu Mễ Xá 2, phường Hưng Đạo, thị xã ĐôngTriều, tỉnh Quảng Ninh

+ Điện thoại: 02033.670.925

+ Email: www.tythungdao1@gmail.com

II. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Trạm y tế phường Hưng Đạo:

1. Vị trí, chức năng:

 Trạm y tế phường Hưng Đạo có chức năng cung cấp, thực hiện các dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân trên địa bàn phường. Trạm Y tế phường Hưng Đạo có trụ sở riêng, có con dấu để giao dịch và phục vụ công tác chuyên môn nghiệp vụ.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn:

 Trạm Y tế phường Hưng Đạo có nhiệm vụ thực hiện các hoạt động chuyên môn, kỹ thuật về y tế dự phòng; kết hợp, ứng dụng y học cổ truyền trong phòng bệnh và chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe sinh sản, quản lý sức khỏe cộng đồng, truyền thông, giáo dục sức khoẻ, thực hiện nhiệm vụ dân số- kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn.

          - Về y tế dự phòng:

Thực hiện các hoạt động chuyên môn, kỹ thuật về tiêm chủng vắc xin phòng bệnh;

Giám sát, thực hiện các biện pháp kỹ thuật phòng, chống bệnh truyền nhiễm, HIV/AIDS, bệnh không lây nhiễm, bệnh chưa rõ nguyên nhân; phát hiện và báo cáo kịp thời các bệnh, dịch;

Hướng dẫn chuyên môn, kỹ thuật về vệ sinh môi trường, các yếu tố nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe tại cộng đồngphòng chng tai nạn thương tích, xây dựng cộng đồng an toàny tế học đường; dinh dưỡng cộng đồng theo quy định của pháp luật;

Tham gia kiểm tra, giám sát và triển khai các hoạt động về an toàn thực phm trên địa bàn phường theo quy định của pháp luật.

          - Về khám bệnh, chữa bệnh; kết hợp, ứng dụng y học cổ truyền trong phòng bệnh và chữa bệnh:

+ Thực hiện sơ cứu, cấp cứu ban đầu.

+ Tổ chức khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng theo phân tuyến kỹ thuật và phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định của pháp luật.

Kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại trong khám bệnh, chữa bệnh bằng các phương pháp dùng thuốc và các phương pháp không dùng thuốc; ứng dụng, kế thừa kinh nghiệm, bài thuốc, phương pháp điều trị hiệu quả, bảo tồn cây thuốc quý tại địa phương trong chăm sóc sức khỏe nhân dân;

Tham gia khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự

- Về chăm sóc sức khỏe sinh sản:

Triển khai các hoạt động chuyên môn, kỹ thuật về quản lý thai.

+ Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em theo phân tuyến kỹ thuật và phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định của pháp luật.

          -Về cung ứng thuốc thiết yếu:

Phát triển vườn thuốc nam mẫu phù hợp với điều kiện thực tế ở địa phương.

  • Về quản lý sức khỏe cộng đồng:

+ Triển khai việc quản lý sức khỏe hộ gia đình, người cao tuổi, các trường hợp mắc bệnh truyền nhiễm, bệnh chưa rõ nguyên nhân, bệnh không lây nhiễm, bệnh mạn tính;

Phối hợp thực hiện quản lý sức khỏe học đường.

  • Về truyền thông, giáo dục sức khoẻ:

Thực hiện cung cấp các thông tin liên quan đến bệnh, dịch; tiêm chủng; các vấn đề có nguy cơ ảnh hưởng đến sức khoẻ cộng đồng và tuyên truyền biện pháp phòng, chống.

Tổ chức tuyên truyền, tư vấn, vận động quần chúng cùng tham gia thực hiện công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khoẻ nhân dân; công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình.

  • Về hoạt động dân số - kế hoạch hóa gia đình

+ Trạm Y tế phường Hưng Đạo không chỉ có nhiệm vụ trong chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân mà còn có trách nhiệm đối với công tác dân số và phát triển. Truyền thông các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và nhà nước về công tác dân số và phát triển do đó Trạm y tế phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai thực hiện công tác dân số và phát triển; thực hiện cung cấp dịch vụ kế hoạch hóa gia đình theo phân tuyến kỹ thuật và theo quy định ca pháp luật.

          Ngoài ra Trạm y tế phường Hưng Đạo còn có trách nhiệm tham gia kim tra các hoạt động hành nghề y, dược tư nhân và các dịch vụ có nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe nhân dân, thường trực Ban Chăm sóc sức khỏe ban đầu cấp phường về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trên địa bàn cũng như thực hiện kết hợp quân - dân y theo tình hình thực tế ở địa phương.

          Thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám đốcTrung tâm Y tế thị xã Đông Triều giao.