TRẠM Y TẾ PHƯỜNG HỒNG PHONG


 

I.Thông tin chung:

+ Địa chỉ: khu Đoàn Xá 1 - phường Hồng Phong -Thị xã Đông Triều-Tỉnh Quảng Ninh

+ Điện thoại trạm trưởng: 0912235288

+ Email: tythongphong@gmail.com

 

II. Cơ cấu tổ chức bộ máy hoạt động:

1. Cơ cấu tổ chức:

- Tổng số: 06 cán bộ trong đó:

+ 01 bác sĩ đa khoa;

+ 02 y sĩ đa khoa

+ 02 điều dưỡng

+ 01 viên chức dân số

 

Tập thể Trạm y tế phường Hồng Phong

 

2. Lịch sử hình thành và phát triển:

- Trạm y tế phường Hồng Phong được xây dựng mới năm 2016 và đưa vào sử dụng tại địa chỉ khu Đoàn Xá 1, phường Hồng Phong, Thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh.

- Gồm 2 dãy nhà ( 01 dãy nhà cấp 3 và 01 dãy nhà cấp 4)  đưa vào sử dụng và hoạt động cho đến nay.

- Năm 2009  đến nay trạm đạt chuẩn quốc gia về y tế xã.

- Năm 2016 đến nay Bác sỹ Đỗ Ngọc Lĩnh được bổ nhiệm là Trưởng trạm y tế phường Hồng Phong.

Trưởng trạm y tế phường Hồng Phong . Bác sỹ : Đỗ Ngọc Lĩnh

II.Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Trạm y tế phường Hồng Phong

1.Chức năng

Trạm Y tế có chức năng cung cấp, thực hiện các dịch vụ chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho nhân dân trên địa bàn phường. Trạm Y tế phường có trụ sở riêng, có con dấu để giao dịch và phục vụ công tác chuyên môn nghiệp vụ.

2. Nhiệm vụ
1. Về y tế dự phòng:

Trạm Y tế Hồng Phong có nhiệm vụ thực hiện các hoạt động chuyên môn, kỹ thuật về y tế dự phòng; kết hợp, ứng dụng y học cổ truyền trong phòng bệnh và chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe sinh sản, quản lý sức khỏe cộng đồng, truyền thông, giáo dục sức khoẻ, thực hiện nhiệm vụ dân số- KHHGĐ trên địa bàn.

          - Về y tế dự phòng:

          Thực hiện các hoạt động chuyên môn, kỹ thuật về tiêm chủng vắc xin phòng bệnh;

          + Giám sát, thực hiện các biện pháp kỹ thuật phòng, chống bệnh truyền nhiễm, HIV/AIDS, bệnh không lây nhiễm, bệnh chưa rõ nguyên nhân; phát hiện và báo cáo kịp thời các bệnh, dịch;

          + Hướng dẫn chuyên môn, kỹ thuật về vệ sinh môi trường, các yếu tố nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe tại cộng đồngphòng chng tai nạn thương tích, xây dựng cộng đồng an toàny tế học đường; dinh dưỡng cộng đồng theo quy định của pháp luật;

          + Tham gia kiểm tra, giám sát và triển khai các hoạt động về an toàn thực phm trên địa bàn phường theo quy định của pháp luật.

-Về khám bệnh, chữa bệnh và cấp thuốc BHYT;  kết hợp, ứng dụng y học cổ truyền trong phòng bệnh và chữa bệnh:

          + Thực hiện sơ cứu, cấp cứu ban đầu;

          + Kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại trong khám bệnh, chữa bệnh bằng các phương pháp dùng thuốc và các phương pháp không dùng thuốc; ứng dụng, kế thừa kinh nghiệm, bài thuốc, phương pháp điều trị hiệu quả, bảo tồn cây thuốc quý tại địa phương trong chăm sóc sức khỏe nhân dân;

          + Khám người cao tuổi; khám nghĩa vụ quân sự; khám phân loại tiêm chủng và liên thông qua phần mềm khám chữa bệnh hàng ngày tại Trạm y tế cũng như các cơ sở y tế khác.

 

Một số hình ảnh Công tác lấy mẫu Covid -19 tại trường học

2. Về khám bệnh, chữa bệnh; kết hợp, ứng dụng y học cổ truyền trong phòng bệnh và chữa bệnh:
- Thực hiện sơ cứu, cấp cứu ban đầu;
- Tổ chức khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng theo phân tuyến kỹ thuật và phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định của pháp luật;
- Kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại trong khám bệnh, chữa bệnh bằng các phương pháp dùng thuốc và các phương pháp không dùng thuốc; ứng dụng, kế thừa kinh nghiệm, bài thuốc, phương pháp điều trị hiệu quả, bảo tồn cây thuốc quý tại địa phương trong chăm sóc sức khỏe nhân dân;
- Tham gia khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự

 Hình ảnh khám bệnh tại trạm y tế phường Hồng Phong

Hình ảnh khám tuyển nghĩa vụ quân sự

3. Về chăm sóc sức khỏe sinh sản:
- Triển khai các hoạt động chuyên môn, kỹ thuật về quản lý thai; hỗ trợ đẻ và đỡ đẻ thường;
- Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em theo phân tuyến kỹ thuật và phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định của pháp luật.


                   

Hình ảnh khám thai tại trạm y tế phường Hồng Phong

4. Về cung ứng thuốc thiết yếu:
- Quản lý các nguồn thuốc, vắc xin được giao theo quy định;
- Hướng dẫn sử dụng thuốc an toàn, hợp lý và hiệu quả;Phát triển vườn thuốc nam mẫu phù hợp với điều kiện thực tế ở địa phương.

5. Về quản lý sức khỏe cộng đồng:
- Triển khai việc quản lý sức khỏe hộ gia đình, người cao tuổi, các trường hợp mắc bệnh truyền nhiễm, bệnh chưa rõ nguyên nhân, bệnh không lây nhiễm, bệnh mạn tính;
- Phối hợp thực hiện quản lý sức khỏe học đường.
6.Về truyền thông, giáo dục sức khoẻ:
- Thực hiện cung cấp các thông tin liên quan đến bệnh, dịch; tiêm chủng; các vấn đề có nguy cơ ảnh hưởng đến sức khoẻ cộng đồng và tuyên truyền biện pháp phòng, chống;
- Tổ chức tuyên truyền, tư vấn, vận động quần chúng cùng tham gia thực hiện công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khoẻ nhân dân; công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình.

Hình ảnh truyền thông giáo dục sức khỏe tư vấn và chăm sóc sức khỏe tiền hôn nhân.

7. Phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai thực hiện công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình

Thực hiện cung cấp dịch vụ kế hoạch hóa gia đình theo phân tuyến kỹ thuật và theo quy định của pháp luật;

Hình ảnh hoạt động truyền thông dân số
8. Tham gia kiểm tra các hoạt động hành nghề y, dược tư nhân và các dịch vụ có nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe nhân dân:
- Tham gia, phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền trong công tác kiểm tra, giám sát hoạt động hành nghề y, dược tư nhân, các dịch vụ có nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe nhân dân trên địa bàn phường;
- Phát hiện, báo cáo với cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động y tế vi phạm pháp luật, các cơ sở, cá nhân cung cấp hàng hóa, dịch vụ không bảo đảm an toàn thực phẩm, môi trường y tế trên địa bàn phường.

Một số hình ảnh công tác phối hợp kiểm tra các cơ sở hành nghề y dược tư nhân, an toàn thực phẩm, kiểm tra chợ trên địa bàn phường Hồng Phong

9. Thường trực Ban Chăm sóc sức khỏe cấp phường về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trên địa bàn:
- Xây dựng kế hoạch hoạt động chăm sóc sức khoẻ, xác định vấn đề sức khỏe, lựa chọn vấn đề sức khoẻ ưu tiên trên địa bàn, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp phường phê duyệt và làm đầu mối tổ chức triển khai thực hiện sau khi kế hoạch được phê duyệt;
- Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các hoạt động chuyên môn, kỹ thuật về Chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân trên địa bàn, trình Giám đốc Trung tâm Y tế huyện phê duyệt và tổ chức triển khai thực hiện sau khi kế hoạch được phê duyệt.
13. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Trung tâm Y tế và Chủ tịch Ủy ban nhân  phường  giao.

10. Các hoạt động khác:

Tập thể cán bộ viên chức trạm y tế phường Hồng Phong luôn duy trì thực hiện tốt quy chế làm việc, có kế hoạch hoạt động cụ thể theo tuần, tháng quý, năm.  Viên chức lao động trạm y tế có truyền thống yêu ngành, yêu nghề, đoàn kết, hăng hái thi đua, phát huy nội lực, sáng tạo hoàn thành tốt nhiệm vụ, đồng thời nêu cao tinh thần trách nhiệm, tự nguyện, nhiệt tình xây dựng cơ quan, đơn vị ngày càng phát triển vững mạnh. Tinh thần thái độ, trình độ chuyên môn và năng lực của viên chức lao động  đã từng bước được nâng lên đã đáp ứng  được cơ bản nhu cầu chăm sóc sức khỏe ban đầu cho  nhân dân trên địa bàn phường, phấn đấu quyết tâm Giữ vững “Chuẩn bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn đến năm 2030” và những năm tiếp theo .