TRẠM Y TẾ XÃ NGUYỄN HUỆ

I. Tổ chức bộ máy hoạt động:

 

Trạm trưởng Trạm y tế xã Nguyễn Huệ: Y sĩ. Tăng Thị Mai

 

1. Cơ cấu tổ chức:

- Tổng số: 05 cán bộ

+ 02 y sĩ đa khoa

+ 02 Điều dưỡng

+ 01 viên chức dân số

 

Y tế thôn, nhân viên trạm y tế xã Nguyễn Huệ

2. Lịch sử hình thành và phát triển:

- Trạm y tế xã Nguyễn Huệ được xây dựng năm 1993 địa chỉ thôn 9 xã Nguyễn Huệ, Đông Triều, Quảng Ninh do Bác sỹ Nguyễn Quang Nhiễu làm trạm trưởng.

- Năm 2013 trạm y tế xã được tu bổ,  sửa chữa các phòng chức năng và được đưa vào sử dụng có hiệu quả với kinh phí hàng trăm triệu đồng.

- Tháng 01/2014 Bác sỹ Nguyễn Quang Nhiễu được điều động luân chuyển công tác về làm việc tại trạm Y tế xã Hồng Phong và Bác sỹ: Nguyễn Thị Phải được điều động về làm việc tại Trạm y tế xã Nguyễn Huệ 

- Đầu năm 2014 trạm y tế xã được UBND xã đầu tư kinh phí tu sửa , đổ đất vườn thuốc nam với số tiền trên 2 triệu đồng.

- Năm 2019 trạm y tế xã được UBND thị xã Đông Triều xây mới trạm y tế với tổng diện tích 430m2 với 11 phòng chức năng với tổng kinh phí trên 3 tỷ đồng.

- Ngày 01/02 2020 Bác sỹ Nguyễn Thị Phải về nghỉ hưu theo chế độ, và Điều dưỡng Lê Thị Lượn phụ trách trạm y tế từ 01/2/2020 đến tháng 6/2020.

- Từ 01/7/2020 Y sĩ Tăng Thị Mai trạm trưởng trạm y tế Hưng Đạo được điều động và làm việc tại trạm Y tế xã Nguyễn Huệ cho đến nay

- Trạm y tế được đạt chuẩn quốc gia về y tế xã từ năm 2009 cho đến nay  

II. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Trạm y tế xã Nguyễn Huệ:

1. Vị trí, chức năng:

 Trạm y tế xã Nguyễn Huệ có chức năng Khám chữa bệnh,  cung cấp, thực hiện các dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân trên địa bàn xã. Đồng thời trạm y tế cũng đã có trụ sở riêng, có con dấu để giao dịch và phục vụ công tác chuyên môn nghiệp vụ.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn:

           Trạm Y tế xã Nguyễn Huệ có nhiệm vụ thực hiện các hoạt động chuyên môn, kỹ thuật về y tế dự phòng; kết hợp, ứng dụng y học cổ truyền trong phòng bệnh và chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe sinh sản, quản lý sức khỏe cộng đồng, truyền thông, giáo dục sức khoẻ, thực hiện nhiệm vụ dân số - KHHGĐ trên địa bàn.

    *Về y tế dự phòng:

          + Thực hiện các hoạt động chuyên môn, kỹ thuật về tiêm chủng vắc xin phòng bệnh;

          + Giám sát, thực hiện các biện pháp kỹ thuật phòng, chống bệnh truyền nhiễm, HIV/AIDS, bệnh không lây nhiễm, bệnh chưa rõ nguyên nhân; phát hiện và báo cáo kịp thời các bệnh, dịch;

          + Hướng dẫn chuyên môn, kỹ thuật về vệ sinh môi trường, các yếu tố nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe tại cộng đồngphòng chng tai nạn thương tích, xây dựng cộng đồng an toàny tế học đường; dinh dưỡng cộng đồng theo quy định của pháp luật;

          + Tham gia kiểm tra, giám sát và triển khai các hoạt động về an toàn thực phm trên địa bàn xã theo quy định của pháp luật.

-Về khám bệnh, chữa bệnh; kết hợp, ứng dụng y học cổ truyền trong phòng bệnh và chữa bệnh:

          + Thực hiện sơ cứu, cấp cứu ban đầu;

          + Kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại trong khám bệnh, chữa bệnh bằng các phương pháp dùng thuốc và các phương pháp không dùng thuốc; ứng dụng, kế thừa kinh nghiệm, bài thuốc, phương pháp điều trị hiệu quả, bảo tồn cây thuốc quý tại địa phương trong chăm sóc sức khỏe nhân dân;

          + Tham gia khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự

- Về chăm sóc sức khỏe sinh sản:

          + Triển khai các hoạt động chuyên môn, kỹ thuật về quản lý thai.

          + Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em theo phân tuyến kỹ thuật và phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định của pháp luật.

          -Về cung ứng thuốc thiết yếu:

          + Phát triển vườn thuốc nam mẫu phù hợp với điều kiện thực tế ở địa phương.

          - Về quản lý sức khỏe cộng đồng:

          + Triển khai việc quản lý sức khỏe hộ gia đình, người cao tuổi, các trường hợp mắc bệnh truyền nhiễm, bệnh chưa rõ nguyên nhân, bệnh không lây nhiễm, bệnh mạn tính;

          + Phối hợp thực hiện quản lý sức khỏe học đường.

          - Về truyền thông, giáo dục sức khoẻ:

          + Thực hiện cung cấp các thông tin liên quan đến bệnh, dịch; tiêm chủng; các vấn đề có nguy cơ ảnh hưởng đến sức khoẻ cộng đồng và tuyên truyền biện pháp phòng, chống;

          + Tổ chức tuyên truyền, tư vấn, vận động quần chúng cùng tham gia thực hiện công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khoẻ nhân dân; công tác dân số – kế hoạch hóa gia đình.

          -Về hoạt động dân số - kế hoạch hóa gia đình

          + Trạm Y tế xã Nguyễn Huệ không chỉ thực hiện nhiệm vụ trong công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân trên địa bàn xã mà còn thực hiện công tác dân số – kế hoạch hóa gia đình do đó Trạm y tế luôn làm tốt công tác  phối hợp với các ban ngành đoàn thể trên địa bàn triển khai thực hiện tốt công tác dân số – kế hoạch hóa gia đình; thực hiện cung cấp dịch vụ kế hoạch hóa gia đình theo phân tuyến kỹ thuật và theo quy định ca pháp luật.

          Ngoài ra Trạm y tế xã Nguyễn Huệ còn phối hợp tham gia kim tra các hoạt động hành nghề y, dược tư nhân và các dịch vụ có nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe nhân dân, Trạm y tế là cơ quan thường trực của Ban Chăm sóc sức khỏe ban đầu về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trên địa bàn cũng như thực hiện kết hợp quân – dân y theo tình hình thực tế ở địa phương.

          Thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám đốc Trung tâm y tế giao.