TRẠM Y TẾ PHƯỜNG TRÀNG AN


          + Địa chỉ:khu Hạ 2, phường  Tràng An, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh

          + Điện thoại: 02033.671.081

          + Gmail: Tyttrangan@gmail.com

 

 

I.Sơ đồ tổ chức Trạm y tế

II.Cơ cấu tổ chức

 

Trưởng trạm y tế: LÊ THỊ BIÊN

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Tràng An, Đông Triều, Quảng Ninh

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Điều dưỡng Đại học

Điện thoại cơ quan: 02033.671.081

Điện thoại riêng:0387.689.884

 

 

Nhân viên: NGUYỄN THỊ HƯƠNG GIANG

Dân tộc:Kinh

Quê quán: Xuân Sơn, Đông Triều, Quảng Ninh

Trình độ chuyên môn: Y sỹ đa khoa

Điện thoại riêng: 0987.576.294

 

 

 

 

Nhân viên: LƯ VĂN BÌNH

Dân tộc: Tày

Quê quán: Lương Mông, Ba Chẽ, Quảng Ninh.

Trình độ chuyên môn: Y sỹ đa khoa

Điện thoại riêng:0365.803.995

 

 

 

 

Nhân viên: NGUYỄN HUYỀN THƯƠNG

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Thị trấn Nho Quan, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình.

Trình độ chuyên môn: Bác sỹ đa khoa

Điện thoại riêng: 0977.224.525

 

 

 

Nhân viên: LÊ THỊ HOÀI ANH

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Tràng An, Đông Triều, Quảng Ninh

Trình độ chuyên môn: Y sỹ đông y

Điện thoại riêng: 0914.344.389

 

 

 

Nhân viên: NGUYỄN THỊ HẢI YẾN

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Đức Chính, Đông Triều, Quảng Ninh

Trình độ chuyên môn: Đại học công tác xã hội

Điện thoại riêng: 0973.907.717

 

 

III.Lịch sử hình thành và phát triển

Trạm y tế xã Tràng An ( nay là phường Tràng An) được xây dựng và thành lập trước năm 1983, trực thuộc Phòng y tế huyện Đông Triều (nay là thị xã Đông Triều). Trụ sở đặt tại thôn Hà Lôi Thượng 2, xã Tràng An, huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh ( nay là khu Thượng 2, phường Tràng An, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh).

 

Đến năm 1986 được quy hoạch và  xây mới trụ sở về Hà Lôi Hạ 2, xã Tràng An, huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh  (nay thuộc khu Hạ 2, phường Tràng An, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh).

Thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới và Chuẩn quốc gia về y tế xã gia đoạn đến năm 2020. Trạm y tế được quan tâm, sửa chữa nâng cấp cơ sở vật chất để đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn, năm 2007 Trạm Y tế được xây dựng mới 01 dãy nhà chính (Nhà A) với 08 phòng chức năng và khu nhà phụ trợ kho, bếp, nhà để xe, được nâng cấp sửa chữa dãy nhà B với 03 phòng chức năng.

Năm 2016 Trạm y tế chuyển về Phòng y tế thị xã Đông Triều trực thuộc Ủy ban nhân dân thị xã Đông Triều.

 Đến ngày 10/01/2022 Trạm y tế phường chuyển về Trung tâm y tế thị xã Đông Triều trực thuộc Sở y tế Quảng Ninh quản lý theo Quyết định số 66/QĐ-UBND ngày 10/01/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh.

IV.CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ

 (Bộ Y tế đã ban hành Thông tư số 33/2015/TT-BYT ngày 27 tháng 10 năm 2015 hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ của Trạm y tế xã, phường, thị trấn)

1. Chức năng

1.  Cung cấp, thực hiện các dịch vụ chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho nhân dân trên địa bàn.

2. Trạm Y tế phường có trụ sở riêng, có con dấu để giao dịch và phục vụ công tác chuyên môn nghiệp vụ.

2. Nhiệm vụ

1. Thực hiện các hoạt động chuyên môn, kỹ thuật:

a) Về y tế dự phòng:

- Thực hiện các hoạt động chuyên môn, kỹ thuật về tiêm chủng vắc xin phòng bệnh;

- Giám sát, thực hiện các biện pháp kỹ thuật phòng, chống bệnh truyền nhiễm, HIV/AIDS, bệnh không lây nhiễm, bệnh chưa rõ nguyên nhân; phát hiện và báo cáo kịp thời các bệnh, dịch;

- Hướng dẫn chuyên môn, kỹ thuật về vệ sinh môi trường, các yếu tố nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe tại cộng đồng; phòng chống tai nạn thương tích, xây dựng cộng đồng an toàn; y tế học đường; dinh dưỡng cộng đồng theo quy định của pháp luật;

- Tham gia kiểm tra, giám sát và triển khai các hoạt động về an toàn thực phẩm trên địa bàn phường theo quy định của pháp luật.

b) Về khám bệnh, chữa bệnh; kết hợp, ứng dụng y học cổ truyền trong phòng bệnh và chữa bệnh:

- Thực hiện sơ cứu, cấp cứu ban đầu;

- Tổ chức khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng theo phân tuyến kỹ thuật và phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định của pháp luật;

- Kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại trong khám bệnh, chữa bệnh bằng các phương pháp dùng thuốc và các phương pháp không dùng thuốc; ứng dụng, kế thừa kinh nghiệm, bài thuốc, phương pháp điều trị hiệu quả, bảo tồn cây thuốc quý tại địa phương trong chăm sóc sức khỏe nhân dân;

- Tham gia khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự

c) Về chăm sóc sức khỏe sinh sản:

- Triển khai các hoạt động chuyên môn, kỹ thuật về quản lý thai; hỗ trợ đẻ và đỡ đẻ thường;

- Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em theo phân tuyến kỹ thuật và phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định của pháp luật.

d) Về cung ứng thuốc thiết yếu:

- Quản lý các nguồn thuốc, vắc xin được giao theo quy định;

- Hướng dẫn sử dụng thuốc an toàn, hợp lý và hiệu quả;

- Phát triển vườn thuốc nam mẫu phù hợp với điều kiện thực tế ở địa phương.

đ) Về quản lý sức khỏe cộng đồng:

- Triển khai việc quản lý sức khỏe hộ gia đình, người cao tuổi, các trường hợp mắc bệnh truyền nhiễm, bệnh chưa rõ nguyên nhân, bệnh không lây nhiễm, bệnh mạn tính;

- Phối hợp thực hiện quản lý sức khỏe học đường.

e) Về truyền thông, giáo dục sức khoẻ:

- Thực hiện cung cấp các thông tin liên quan đến bệnh, dịch; tiêm chủng; các vấn đề có nguy cơ ảnh hưởng đến sức khoẻ cộng đồng và tuyên truyền biện pháp phòng, chống;

- Tổ chức tuyên truyền, tư vấn, vận động quần chúng cùng tham gia thực hiện công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khoẻ nhân dân; công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình.

2. Hướng dẫn về chuyên môn và hoạt động đối với đội ngũ nhân viên y tế thôn, bản:

a) Đề xuất với Trung tâm Y tế huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là Trung tâm Y tế huyện) về công tác tuyển chọn và quản lý đội ngũ nhân viên y tế thôn, bản;

b) Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ chuyên môn kỹ thuật đối với nhân viên y tế thôn, bản làm công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu và cô đỡ thôn, bản theo quy định của pháp luật;

c) Tổ chức giao ban định kỳ và tham gia các khóa đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng về chuyên môn đối với đội ngũ nhân viên y tế thôn, bản theo phân cấp.

3. Phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai thực hiện công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình; thực hiện cung cấp dịch vụ kế hoạch hóa gia đình theo phân tuyến kỹ thuật và theo quy định của pháp luật;

4. Tham gia kiểm tra các hoạt động hành nghề y, dược tư nhân và các dịch vụ có nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe nhân dân:

a) Tham gia, phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền trong công tác kiểm tra, giám sát hoạt động hành nghề y, dược tư nhân, các dịch vụ có nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe nhân dân trên địa bàn xã;

b) Phát hiện, báo cáo với cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động y tế vi phạm pháp luật, các cơ sở, cá nhân cung cấp hàng hóa, dịch vụ không bảo đảm an toàn thực phẩm, môi trường y tế trên địa bàn xã.

5. Thường trực Ban Chăm sóc sức khỏe cấp xã về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trên địa bàn:

a) Xây dựng kế hoạch hoạt động chăm sóc sức khoẻ, xác định vấn đề sức khỏe, lựa chọn vấn đề sức khoẻ ưu tiên trên địa bàn, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã phê duyệt và làm đầu mối tổ chức triển khai thực hiện sau khi kế hoạch được phê duyệt;

b) Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các hoạt động chuyên môn, kỹ thuật về Chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân trên địa bàn, trình Giám đốc Trung tâm Y tế huyện phê duyệt và tổ chức triển khai thực hiện sau khi kế hoạch được phê duyệt.

6. Thực hiện kết hợp quân - dân y theo tình hình thực tế ở địa phương.

7. Chịu trách nhiệm quản lý nhân lực, tài chính, tài sản của đơn vị theo phân công, phân cấp và theo quy định của pháp luật.

8. Thực hiện chế độ thống kê, báo cáo theo quy định của pháp luật.

9. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Trung tâm Y tế huyện và Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã giao.

V. MỘT SỐ HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG CỦA TRẠM Y TẾ:

Hoạt động khám chữa bệnh tại Trạm

 

 

Hoạt động tiêm phòng vác xin COVID-19

Hoạt động tiêm chủng thường xuyên tại Trạm


 

Hoạt động phối hợp Đoàn LNATTP kiểm tra công tác đảm bảo ATTP trên địa bàn phường Tràng An

 

 

Hoạt động khám Nghĩa vụ quân sự

 

Hoạt động khám thai và tư vấn quản lý thai nghén định kỳ

 

Hoạt động tuyên truyền Chính sách Dân số-KHHGĐ

Tập thể Trạm y tế phường Tràng An