TRẠM Y TẾ XÃ BÌNH KHÊ

 

I.Thông tin chung

Địa chỉ : Thôn Trại Thông,Xã Bình Khê,Thị xã Đông triều, Tỉnh Quảng Ninh

Số điện thoại : 02033.671.374

Email:www.tytbinhkhe@gmail.com

z4339587311503_9e3f896b31c1c8ed239fe9ef45deafcf

II. Cơ cấu tổ chức bộ máy hoạt động:

1. Cơ cấu tổ chức:

- Tổng số: 06 cán bộ

+ 01 bác sĩ đa khoa;

+ 01 y sĩ đa khoa

+ 01 y sĩ cơ sở định hướng Sản nhi

+ 02 điều dưỡng

+ 01 viên chức dân số

Tập thể Trạm Y tế xã Bình Khê                                                                                                                                                                                                     

2. Lịch sử hình thành và phát triển:

- Trạm y tế xã Bình Khê được xây dựng năm 1978 tại địa chỉ Thôn Trại thông, xã Bình Khê, Thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh.

- Tháng 5/2018 , Trạm y tế được xây mới với 11 phòng làm việc  và đưa vào sử dụng và hoạt động tháng 1/2019.

- Trưởng trạm y tế qua các thời kỳ :

            + Từ năm 1978 đến năm 1992 :  Trưởng Trạm đồng chí Nguyễn Tiến Vọng

+ Từ năm 1993 đến năm 2011 : Trưởng Trạm đồng chí Lư Văn Bình

+ Từ năm 2011 đến năm 2017 : Trưởng Trạm đồng chí Phạm Văn Thư

+ Từ năm 2018 đến tháng 11/2022 : Trưởng Trạm đồng chí Trương Văn Thủy

+ Từ tháng 12/2022 : Phó Trưởng Trạm đồng chí Lục Thị An

+ Từ tháng 6/2023 đến nay: Trưởng Trạm đồng chí Lục Thị An

III. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Trạm y tế xã Bình Khê

A. Chức năng
          1. Trạm Y tế có chức năng cung cấp, thực hiện các dịch vụ chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho nhân dân trên địa bàn xã.
          2. Trạm Y tế xã có trụ sở riêng, có con dấu để giao dịch và phục vụ công tác chuyên môn nghiệp vụ.

B. Nhiệm vụ
          1. Thực hiện các hoạt động chuyên môn, kỹ thuật:
          * Về y tế dự phòng:
          - Thực hiện các hoạt động chuyên môn, kỹ thuật về tiêm chủng vắc xin phòng bệnh;
          - Giám sát, thực hiện các biện pháp kỹ thuật phòng, chống bệnh truyền nhiễm, HIV/AIDS, bệnh không lây nhiễm, bệnh chưa rõ nguyên nhân; phát hiện và báo cáo kịp thời các bệnh, dịch;
          - Hướng dẫn chuyên môn, kỹ thuật về vệ sinh môi trường, các yếu tố nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe tại cộng đồng; phòng chống tai nạn thương tích, xây dựng cộng đồng an toàn; y tế học đường; dinh dưỡng cộng đồng theo quy định của pháp luật;
          - Tham gia kiểm tra, giám sát và triển khai các hoạt động về an toàn thực phẩm trên địa bàn xã theo quy định của pháp luật.

2. Về khám bệnh, chữa bệnh; kết hợp, ứng dụng y học cổ truyền trong phòng bệnh và chữa bệnh:
          - Thực hiện sơ cứu, cấp cứu ban đầu;
          - Tổ chức khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng theo phân tuyến kỹ thuật và phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định của pháp luật;
          - Kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại trong khám bệnh, chữa bệnh bằng các phương pháp dùng thuốc và các phương pháp không dùng thuốc; ứng dụng, kế thừa kinh nghiệm, bài thuốc, phương pháp điều trị hiệu quả, bảo tồn cây thuốc quý tại địa phương trong chăm sóc sức khỏe nhân dân;
          - Tham gia khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự

3. Về chăm sóc sức khỏe sinh sản:
          - Triển khai các hoạt động chuyên môn, kỹ thuật về quản lý thai;

- Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em theo phân tuyến kỹ thuật và phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định của pháp luật.

          4. Về quản lý sức khỏe cộng đồng:
          - Triển khai việc quản lý sức khỏe hộ gia đình, người cao tuổi, các trường hợp mắc bệnh truyền nhiễm, bệnh chưa rõ nguyên nhân, bệnh không lây nhiễm, bệnh mạn tính;
          - Phối hợp thực hiện quản lý sức khỏe học đường.
          5. Về truyền thông, giáo dục sức khoẻ:
          - Thực hiện cung cấp các thông tin liên quan đến bệnh, dịch; tiêm chủng; các vấn đề có nguy cơ ảnh hưởng đến sức khoẻ cộng đồng và tuyên truyền biện pháp phòng, chống;
          - Tổ chức tuyên truyền, tư vấn, vận động quần chúng cùng tham gia thực hiện công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khoẻ nhân dân; công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình.

6. Hướng dẫn về chuyên môn và hoạt động đối với đội ngũ nhân viên y tế thôn:

- Đề xuất với Trung tâm Y tế thị xã về công tác tuyển chọn và quản lý đội ngũ nhân viên y tế thôn;
          - Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ chuyên môn kỹ thuật đối với nhân viên y tế thôn, làm công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu và cô đỡ thôn, bản theo quy định của pháp luật;
          - Tổ chức giao ban định kỳ và tham gia các khóa đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng về chuyên môn đối với đội ngũ nhân viên y tế thôn, bản theo phân cấp.

7. Phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai thực hiện công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình

Thực hiện cung cấp dịch vụ kế hoạch hóa gia đình theo phân tuyến kỹ thuật và theo quy định của pháp luật;
        8. Tham gia kiểm tra các hoạt động hành nghề y, dược tư nhân và các dịch vụ có nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe nhân dân:
          - Tham gia, phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền trong công tác kiểm tra, giám sát hoạt động hành nghề y, dược tư nhân, các dịch vụ có nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe nhân dân trên địa bàn xã;
          - Phát hiện, báo cáo với cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động y tế vi phạm pháp luật, các cơ sở, cá nhân cung cấp hàng hóa, dịch vụ không bảo đảm an toàn thực phẩm, môi trường y tế trên địa bàn xã.

         9.Thường trực Ban Chăm sóc sức khỏe cấp xã về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trên địa bàn:
          - Xây dựng kế hoạch hoạt động chăm sóc sức khoẻ, xác định vấn đề sức khỏe, lựa chọn vấn đề sức khoẻ ưu tiên trên địa bàn, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã phê duyệt và làm đầu mối tổ chức triển khai thực hiện sau khi kế hoạch được phê duyệt;
          - Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các hoạt động chuyên môn, kỹ thuật về Chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân trên địa bàn, trình Giám đốc Trung tâm Y tế thị xã phê duyệt và tổ chức triển khai thực hiện sau khi kế hoạch được phê duyệt.
          10. Thực hiện kết hợp quân - dân y theo tình hình thực tế ở địa phương.
          11. Chịu trách nhiệm quản lý nhân lực, tài chính, tài sản của đơn vị theo phân công, phân cấp và theo quy định của pháp luật.
          12. Thực hiện chế độ thống kê, báo cáo theo quy định của pháp luật.
          13. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Trung tâm Y tế và Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã giao.