TRẠM Y TẾ XÃ TÂN VIỆT


            Tân Việt là xã miền núi phía bắc thuộc Thị xã Đông Triều. Điều kiện phát triển  trong nhân dân chủ yếu là nông nghiệp thuần nông. Đất đai, dân số vào loại thấp của thị xã Đông Triều, nhưng phân bố chải dài gần 4 km địa hình đi lại khó khăn. Xã Tân Việt có tổng diện tích là 544,44 ha và được chia thành 4 thôn, với dân số năm 2022 là 3552 người có 5 Dân tộc anh em cùng sinh sống.

Trạm y tế xã Tân Việt có địa chỉ: Thôn Tân Lập, xã Tân Việt, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh.

Cơ sở có các phía tiếp giáp như sau:

Phía Đông giáp với khu đất trống;

Phía Tây giáp với đường đi liên thôn;

Phía Bắc giáp với Trường TH&THCS Tân Việt;

Phía Nam giáp với đất trống.

I. Tổ chức bộ máy hoạt động

  Trưởng Trạm y tế xã Tân Việt: Đồng chí Phạm Quang Hải

1. Cơ cấu tổ chức:

- Tổng số: 05 người.

+ 01 bác sĩ đa khoa

+ 01 điều dưỡng cao đẳng

+ 01 y sĩ đa khoa

+ 01 y sĩ răng trẻ em

+ 01 viên chức dân số

 

 

Tập thể nhân viên trạm Y tế xã Tân Việt

2. Lịch sử hình thành và phát triển:

- Thông tin chung:

+ Địa chỉ:  Thôn Tân Lập, xã Tân Việt, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh.

+ Điện thoại: 02033.671.377

+ Gmail: tyttanviet@gmail.com

Trạm y tế xã Tân Việt được thành lập và đi vào hoạt động năm 1960 gồm có 3 y tá và một nữ hộ sinh, ba giường bệnh, có tủ thuốc Đông y và Tây y phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh cho nhân dân trên địa bàn. Những bệnh thông thường, đơn giản được điều trị chu đáo.

Trạm y tế được xây mới lại 1993 và qua 2 lần xây mới bổ xung, nâng cấp, đầu tư trang thiết bị đã đảm bảo tốt công tác khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân. Năm 2019 trạm y tế xã Tân Việt đang được đầu tư xây mới thêm 3 phòng chức năng với diện tích 96m2. Đến nay cơ sở vật chất của trạm tương đối khang trang, đầy đủ phương tiện khám chữa bệnh thông thường. Phòng bệnh nhân, phòng trực , phòng khám chữa bệnh, một số phòng chức năng cũng như công trình vệ sinh đảm bảo tiêu chuẩn. Đội ngũ cán bộ nhân viên Trạm y tế cùng với địa phương đã thực hiện tốt các chương trình mục tiêu y tế quốc gia trên địa bàn, làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân. Ngành Y tế đã góp phần quan trong nâng cao chất lượng cuộc sống cho nhân dân trong chiến lược của Đảng. Năm 2004 xã Tân Việt được công nhận là xã đạt chuẩn quốc gia về y tế xã và được duy trì cho đến nay.

Hiện nay Trạm y tế xã Tân Việt do đồng chí Phạm Quang Hải làm trưởng trạm có trách nhiệm chỉ đạo, điều hành chung về hoạt động của Trạm y tế.

II. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Trạm y tế xã Tân Việt:

1. Vị trí, chức năng:

 Trạm Y tế xã Tân Việt là đơn vị sự nghiệp hành chính thuộc Trung tâm y tế thị xã Đông Triều, chịu sự lãnh đạo, quản lý toàn diện của  TTYT thị xã, đồng thời chịu sự quản lý của Uỷ ban nhân dân xã, về mặt quản lý hành chính Nhà nước và về việc xây dựng kế hoạch hoạt động y tế, dân số kế hoạch hoá gia đình trên địa bàn.

Trạm y tế xã có chức năng cung cấp, thực hiện các dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân trên địa bàn xã. Chức năng cụ thể của Trạm Y tế như: tổ chức thực hiện các dịch vụ kỹ thuật, dự phòng, điều trị, phục hồi chức năng, tham mưu cho chính quyền địa phương huy động các  nguồn lực để chăm sóc sức khỏe nhân dân, vận động nhân dân tự giải quyết các vấn đề sức khỏe của chính mình và cộng đồng. Trạm y tế cũng đã có trụ sở riêng, có con dấu để giao dịch và phục vụ công tác chuyên môn nghiệp vụ.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn:

          Trạm Y tế xã Tân Việt có nhiệm vụ thực hiện các hoạt động chuyên môn khám chữa bệnh, kỹ thuật về y tế dự phòng; kết hợp, ứng dụng y học cổ truyền trong phòng bệnh và chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe sinh sản, quản lý sức khỏe cộng đồng, truyền thông, giáo dục sức khoẻ, thực hiện nhiệm vụ dân số - KHHGĐ trên địa bàn.

- Về y tế dự phòng:

Thực hiện các hoạt động chuyên môn, kỹ thuật về tiêm chủng vắc xin phòng bệnh.

Giám sát, thực hiện các biện pháp kỹ thuật phòng, chống bệnh truyền nhiễm, HIV/AIDS, bệnh không lây nhiễm, bệnh chưa rõ nguyên nhân; phát hiện và báo cáo kịp thời các bệnh, dịch.

Hướng dẫn chuyên môn, kỹ thuật về vệ sinh môi trường, các yếu tố nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe tại cộng đồngphòng chng tai nạn thương tích, xây dựng cộng đồng an toàny tế học đường; dinh dưỡng cộng đồng theo quy định của pháp luật.

Tham gia kiểm tra, giám sát và triển khai các hoạt động về an toàn thực phm trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

- Về khám bệnh, chữa bệnh; kết hợp, ứng dụng y học cổ truyền trong phòng bệnh và chữa bệnh:

+ Thực hiện sơ cứu, cấp cứu ban đầu, khám chữa bệnh ban đầu cho nhân dân dân tại trạm y tế. Khám chữa bệnh, cấp thuốc bảo hiểm y tế cho người dân trên địa bàn. Mở rộng quản lý sức khỏe tại hộ gia đình.

Kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại trong khám bệnh, chữa bệnh bằng các phương pháp dùng thuốc và các phương pháp không dùng thuốc; ứng dụng, kế thừa kinh nghiệm, bài thuốc, phương pháp điều trị hiệu quả, bảo tồn cây thuốc quý tại địa phương trong chăm sóc sức khỏe nhân dân;

+ Tổ chức khám tuyển nghĩa vụ quân sự cho nam thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ.

- Về chăm sóc sức khỏe sinh sản:

Triển khai các hoạt động chuyên môn, kỹ thuật về quản lý thai.

+ Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em theo phân tuyến kỹ thuật và phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định của pháp luật.

- Về cung ứng thuốc thiết yếu:

+ Xây dựng tủ thuốc,  quản lý các nguồn thuốc, vắc xin được giao theo quy định.

+ Hướng dẫn sử dụng thuốc an toàn, hợp lý và hiệu quả.

Phát triển vườn thuốc nam mẫu phù hợp với điều kiện thực tế ở địa phương.

- Về quản lý sức khỏe cộng đồng:

+ Triển khai việc quản lý sức khỏe hộ gia đình, người cao tuổi, các trường hợp mắc bệnh truyền nhiễm, bệnh chưa rõ nguyên nhân, bệnh không lây nhiễm, bệnh mạn tính;

Phối hợp thực hiện quản lý sức khỏe học đường.

- Về truyền thông, giáo dục sức khoẻ:

Thực hiện cung cấp các thông tin liên quan đến bệnh, dịch; tiêm chủng; các vấn đề có nguy cơ ảnh hưởng đến sức khoẻ cộng đồng và tuyên truyền biện pháp phòng, chống;

Tổ chức tuyên truyền, tư vấn, vận động quần chúng cùng tham gia thực hiện công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khoẻ nhân dân; công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình.

- Về hoạt động dân số - kế hoạch hóa gia đình

          Trạm Y tế có trách nhiệm tham mưu cho ủy ban nhân dân về triển khai các hoạt động về công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn. Phối hợp với các ban ngành đoàn thể có liên quan thực hiện công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình. Triển khai truyền thông và thực hiện công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình; thực hiện cung cấp dịch vụ kế hoạch hóa gia đình theo phân tuyến kỹ thuật và theo quy định ca pháp luật.

          - Hướng dẫn về chuyên môn và hoạt động đối với đội ngũ nhân viên y tế thôn.

          +Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ chuyên môn kỹ thuật đối với nhân viên y tế thôn, bản làm công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu theo quy định của pháp luật;

+ Tổ chức giao ban định kỳ và tham gia các khóa đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng về chuyên môn đối với đội ngũ nhân viên y tế thôn, bản theo phân cấp.

 

 

 

Một số hình ảnh hoạt động tại Trạm y tế xã Tân Việt

 

Ngoài ra Trạm y tế xã Tân Việt còn có trách nhiệm tham gia kim tra các hoạt động hành nghề y, dược tư nhân và các dịch vụ có nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe nhân dân, thường trực Ban Chăm sóc sức khỏe ban đầu cấp về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trên địa bàn cũng như thực hiện kết hợp quân - dân y theo tình hình thực tế ở địa phương.

Thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám đốc Trung tâm y tế giao.