TRẠM Y TẾ XÃ TRÀNG LƯƠNG

I. Tổ chức bộ máy hoạt động

Trưởng Trạm y tế xã Tràng Lương: Bác sỹ  Lê Thị Mai Hương

Số điện thoại: 0819.199.816

Email: lemaihuong46@gmail.com

1. Cơ cấu tổ chức:

- Tổng số nhân lực hiện có: 06. Trong đó: Bác sĩ: 01, Y sĩ: 01, Điều dưỡng cao đẳng: 02, Nữ hộ sinh: 01, Viên chức dân số: 01.

- Trình độ chuyên môn, trình độ chính trị của đội ngũ nhân viên Trạm y tế.

STT

Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Trình độ

chuyên môn

Trình độ chính trị

Ghi chú

1

Lê Thị Mai Hương

02/09/1989

Bác sỹ đa khoa

Trung cấp

Trưởng Trạm

2

Bùi Mạnh Hùng

09/09/1994

Y sỹ đa khoa

 

Nhân viên

3

Diệp Thị Tuyết

12/12/1972

Nữ hộ sinh sơ cấp

 

Nhân viên

4

Phạm Huyền Trang

03/11/1998

Điều dưỡng

cao đẳng

 

Nhân viên

5

Vũ Khánh Quyên

29/04/1995

Điều dưỡng

cao đẳng

 

Nhân viên

6

Trần Thị Thu

01/11/1989

Cử nhân Luật

 

Nhân viên

Tập thể Trạm y tế xã Tràng Lương

 

2. Lịch sử hình thành phát triển:

- Trạm Y tế xã Tràng Lương được xây dựng năm 1993 tại Thôn Năm Giai, xã Tràng Lương, thị xã Đông Triều, Quảng Ninh do Y sỹ Trần Văn Ký làm Trưởng Trạm

- Tháng 8 năm 2008 Trạm được xây mới lại trên nền địa chỉ cũ.

- Năm 2008 Trạm đạt chuẩn Quốc gia về y tế xã.

- Tháng 06/2023: Bác sỹ Lê Thị Mai Hương được bổ nhiệm Trưởng Trạm Y tế xã Tràng Lương, chịu trách nhiệm quản lý và điều hành mọi hoạt động của Trạm.

- Thông tin chung:

+ Địa chỉ: Số nhà 07, thôn Năm Giai, xã Tràng Lương, thị xã Đông Triều, Quảng Ninh.

+ Điện thoại: 02033.870.037

+ Email: tyttrangluong@gmail.com

- Trạm Y tế gồm 2 dẫy nhà 1 tầng, có 12 phòng làm việc, tổng diện tích sử dụng khoảng 829 m2, trong đó có 350 m2 xây dựng, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân trên địa bàn.

II. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Trạm Y tế xã Tràng Lương

 

Một số hình ảnh về hoạt động chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân tạiTrạm y tế xã Tràng Lương

1. Vị trí, chức năng:

Trạm Y tế xã Tràng Lương có chức năng cung cấp, thực hiện các dịch vụ chăm sóc sức khở ban đầu cho nhân dân trên địa bàn xã. Đồng thời Trạm có trụ sở riêng, có con dấu để giao dịch và phục vụ công tác chuyên môn nghiệp vụ.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn:

          Trạm Y tế xã Tràng Lương có nhiệm vụ thực hiện các hoạt động chuyên môn, kỹ thuật về y tế dự phòng; kết hợp ứng dụng y học cổ truyền trong phòng bệnh và chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe sinh sản, quản lý sức khỏe cộng đồng, truyền thông, giáo dục sức khoẻ, thực hiện nhiệm vụ dân số- kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn.

2.1. Thực hiện các hoạt động chuyên môn, kỹ thuật

  • Về y tế dự phòng:

Thực hiện các hoạt động chuyên môn, kỹ thuật về tiêm chủng vắc xin phòng bệnh;

Giám sát, thực hiện các biện pháp kỹ thuật phòng, chống bệnh truyền nhiễm, HIV/AIDS, bệnh không lây nhiễm, bệnh chưa nguyên nhân; phát hiện và báo cáo kịp thời các bệnh, dịch;

Hướng dẫn chuyên môn, kỹ thuật về vệ sinh môi trường, các yếu tố nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe tại cộng đồngphòng chng tai nạn thương tích, xây dựng cộng đồng an toàny tế học đường; dinh dưỡng cộng đồng theo quy định của pháp luật;

Tham gia kiểm tra, giám sát và triển khai các hoạt động về an toàn thực phm trên địa bàn xã theo quy định của pháp luật.

- Về khám bệnh, chữa bệnh; kết hợp, ứng dụng y học cổ truyền trong phòngbệnh và chữa bệnh:

+ Thực hiện sơ cứu, cấp cứu ban đầu;

Kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại trong khám bệnh, chữa bệnhbằng các phương pháp dùng thuốc và các phương pháp không dùng thuốc; ứng dụng, kế thừa kinh nghiệm, bài thuốc, phương pháp điều trị hiệu quả, bảo tồn cây thuốc quý tại địa phương trong chăm sóc sức khỏe nhân dân;

Tham gia khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự

  • Về chăm sóc sức khỏe sinh sản:

Triển khai các hoạt động chuyên môn, kỹ thuật về quản lý thai.

+ Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em theo phân tuyến kỹ thuật và phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định của pháp luật.

- Về cung ứng thuốc thiết yếu:

+  Hướng dẫn sử dụng thuốc an toàn, hợp lý và hiệu quả;

Phát triển vườn thuốc nam mẫu phù hợp với điều kiện thực tế ở địa phương.

  • Về quản lý sức khỏe cộng đồng:

+ Triển khai việc quản lý sức khỏe hộ gia đình, người cao tuổi, các trường hợp mắc bệnh truyền nhiễm, bệnh chưa rõ nguyên nhân, bệnh không lây nhiễm, bệnh mạn tính;

Phối hợp thực hiện quản lý sức khỏe học đường.

  • Về truyền thông, giáo dục sức khoẻ:

Thực hiện cung cấp các thông tin liên quan đến bệnh, dịch; tiêm chủng; các vấn đề có nguy cơ ảnh hưởng đến sức khoẻ cộng đồng và tuyên truyền biện pháp phòng, chống;

Tổ chức tuyên truyền, tư vấn, vận động quần chúng cùng tham gia thực hiện công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khoẻ nhân dân; công tác dân số – kế hoạch hóa gia đình.

2.2.  Hướng dẫn về chuyên môn và hoạt động đối với đội ngũ nhân viên y tế thôn, bản:

- Đề xuất với Trung tâm Y tế thị xã về công tác tuyển chọn và quản lý đội ngũ nhân viên y tế thôn.

- Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ chuyên môn kỹ thuật đối với nhân viên y tế thôn, làm công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu  theo quy định của pháp luật;

-  Tổ chức giao ban định kỳ và tham gia các khóa đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng về chuyên môn đối với đội ngũ nhân viên y tế thôn theo phân cấp.

-  Phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai thực hiện công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình; thực hiện cung cấp dịch vụ kế hoạch hóa gia đình theo phân tuyến kỹ thuật và theo quy định ca pháp luật;

2.3. Phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai thực hiện công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình; thực hiện cung cấp dịch vụ kế hoạch hóa gia đình theo phân tuyến kỹ thuật và theo quy định ca pháp luật;

2.4. Tham gia kim tra các hoạt động hành nghề y, dược tư nhân và các dịch vụ có nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe nhân dân:

-  Tham gia, phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền trong công tác kiểm tra, giám sát hoạt động hành nghề y, dược tư nhân, các dịch vụ có nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe nhân dân trên địa bàn xã;

- Phát hiện, báo cáo với cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động y tế vi phạm pháp luật, các cơ s, cá nhân cung cấp hànhóa, dịch vụ không bảo đảm an toàn thực phẩm, môi trường y tế trên địa bàn xã.

2.5. Thường trực Ban Chăm sóc sức khỏe cấp xã về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trên địa bàn:

-  Xây dựng kế hoạch hoạt động chăm sóc sức khoẻ, xác định vấn đề sức khỏe, lựa chọn vấn đề sức khoẻ ưu tiên trên địa bàn, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã phê duyệt và làm đầu mối tổ chức triển khai thực hiện sau khi kế hoạch được phê duyệt;

- Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiệcác hoạt động chuyên môn, kỹ thuật về Chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân trên địa bàn, trình Giám đốc Trung tâm Y tế thị xã phê duyệt và tổ chức triểkhai thực hiện sau khi kế hoạch được phê duyệt.

2.6. Thực hiện kết hợp quân - dân y theo tình hình thực tế ở địa phương.

2.7. Chịu trách nhiệm quản lý nhân lực, tài chính, tài sản của đơn vị theo phân công, phân cấp và theo quy định của pháp luật.

2.8. Thực hiện chế độ thống kê, báo cáo theo quy định của pháp luật.

2.9. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đc Trung tâm Y tế thị xã và Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã giao.